O Imunita Help

Medicinální houby obsahují mnoho složek, které působí na imunitní systém. Dokáží modulovat imunitní odpověď oběma směry, tlumit zánětovou odpověď i stimulovat imunitní systém hlavně v boji proti infekci a nádorovým buňkám. Jedná se hlavně o glukany, triterpedoiny, bioaktivní proteiny, minerální prvky jako selen, vitamíny aj.

Houbové složky ovlivňují vrozenou i získanou imunitu. V rámci vrozené imunity je velmi důležité ovlivnění leukocytů schopných fagocytovat, pohlcovat mikroorganismy, ale i poškozené buňky či jejich součásti. Mezi tyto leukocyty patří hlavně dendritické buňky, makrofágy a neutrofily. Dalšími buňkami, jež jsou podporovány houbovými složkami, jsou cytotoxické NK buňky, které jsou důležitou součástí boje proti virovým nákazám a rakovinnému bujení.

Složky hub, hlavně pak glukany, se váží a receptory na površích imunitních buněk (dectin-1, TLR, CR3), tímto je aktivují. V případě makrofágů zvyšují jejich schopnost fagocytovat, oxidativně vzplanout, tvořit látky toxické pro mikroorganismy, např. peroxid vodíku a jiné kyslíkové radikály, které jsou toxické i pro lidské buňky. Naštěstí houby mají i silné antioxidační účinky, takže volné radikály neutralizují. Houby také zvyšují schopnost leukocytů produkovat prozánětové cytokiny (IL-1, IL-6, IL-8, TNF alfa…), které zesilují imunitní odpověď, dokáží rekrutovat další buňky a „lákat“ je to místa poškození z krevního oběhu. K migraci imunitních buněk je nezbytné, aby byly ve větší míře exprimováno adhezní molekuly, což se v přítomnosti podávaných houbových výtažků děje. Krom toho zlepšují jejich schopnost prezentovat antigen, tj. zpracovat pohlcený mikroorganismus a vystavit jeho peptidy, proteiny na svém povrchu, kde se s nimi setkávají buňky získané imunity, tj. T a B lymfocyty. K řádné aktivaci získané imunity je nezbytné setkání s antigenem, vhodné cytokinové prostředí a kostimulační molekuly, jejichž expresi houby také zvyšují. Medicinální houby tedy zajišťují vhodné podmínky pro aktivaci a stimulaci všech složek imunitního systému. Nejen buněčné složky vrozené imunity jsou aktivovány houbami, jejich vliv se projeví i na humorální/látkové složce vrozené imunity, tedy na komplementovém systému, který dokáže neutralizovat antigeny, mikroorganismy a opsonizovat, tj. připravit antigen k efektivnějšímu pohlcení.

Získaná buněčná imunita je aktivována pomocí složek imunity vrozené, jak již bylo zmíněno, ale houby působí i přímo na tyto buňky. V přítomnosti houbových výtažků se prokazatelně zvyšuje aktivita i počet T lymfocytů a produkce jejich cytokinů, ale i B lymfocytů, což se projeví hlavně zvýšenou produkcí protilátek, jež mají nezastupitelné postavení v protiinfekční imunitě.

Z napsaného je patrné, že působení hub na imunitní systém je komplexní. Nebylo by ale celé, pokud bychom nezmínili i opačný efekt. Houby zvyšují aktivitu proti infekcím a nádorům, ale snižují nadměrnou aktivitu imunitního systému zaměřenou na vlastní struktury, autoimunitní reakce, a neškodné patogeny, nečistoty, hypersenzitivní reakce, aj. Tento efekt je např. v tom, že zeslabují působení T pomocných lymfocytů 2, Th2, které jsou zodpovědné za stimulaci B lymfocytů, které pod jejich vlivem produkují protilátky „alergické“ IgE, tímto se tlumí alergické reakce. Je možné říct, že houbové složky modulují aktivitu imunitního systému, udržují ho v dobré kondici, ale i vrací k rovnovážnému stavu, který je tak nutný pro udržení zdraví.