Shiitake při každodenním užívání zlepšuje imunitu

Shiitake při každodenním užívání zlepšuje imunitu

Medicinální houby dokážou velmi pozitivně ovlivnit náš organismus v nemoci, jsou však také vhodné k preventivnímu užívání.  Stejně tak je tomu u Shiitake, která posiluje imunitní systém v době infekcí, nádorového bujení, je silným antioxidantem, koriguje hladiny cukrů a cholesterolu aj.  Je však vědecky možné potvrdit její preventivní vliv na zdraví?

Na toto se zaměřili vědci. Testovali, zda užívání sušené Shiitake může posílit fungování imunitního systému i v době, kdy není člověk nemocen. Vědci se zaměřili na testování buněčné populace γδ T lymfocytů a sledovali jejich proliferaci a aktivaci, sílu jejich reakce, produkci cytokinů, dále pak sledovali populaci NK buněk a změny, které nastanou po užívání Shiitake. V neposlední řadě byla také testována koncentrace slizničního IgA ve slinách a CRP v séru.

 Vybráno bylo 52 dobrovolníků s věkem mezi 21‒41. Test trval 4 týdny a jedna skupina dobrovolníků  konzumovala 5, druhá 10 gramů houby denně. Do 14 dnech jim byla odebrána krev, sliny aj. na výše zmíněné testy.

Ve výsledcích se ukázalo, že konzumace Shiitake po dobu 4 týdnů zvyšuje proliferaci γδ T lymfocytů o více než 60%, stejně tak posiluje populaci NK buněk, které je možné snáze aktivovat, díky zvýšené expresi aktivačních  receptorů na membráně. Zdá se tedy, že pojídání hub zvyšuje a zlepšuje aktivitu imunitního systému a jeho odpověď na podněty. Došlo i ke zvýšení koncentrace IgA ve slinách, což by svědčilo pro zlepšení střevní imunity, a snížila se hladina CRP, což má spojit s utlumením možných zánětových pochodů. Změnila se též exprese cytokinů, došlo k nárůstu exprese IL-4, IL-10 i TNF-α a IL-1α.

V závěru je tedy možné říci, že preventivní pravidelná konzumace Shiitake dokáže upravit a posílit funkce  imunitního systému, aby v případě potřeby lépe a účinněji reagoval. Velmi důležité je upravení střevní imunity i snížení zánětových reakcí, které mohly nepozorovaně probíhat.

 

 

Zdroj:

Dai X, Stanilka JM, Rowe CA, Esteves EA, Nieves C Jr, Spaiser SJ, Christman MC, Langkamp-Henken B, Percival SS.Consuming Lentinula edodes (Shiitake) Mushrooms Daily Improves Human Immunity: A Randomized Dietary
Intervention in Healthy Young Adults. J Am Coll Nutr. 2015 Apr 11:1-10.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář