Reishi zlepšuje stav astmatiků

Reishi je dobře známá a velmi silná medicinální houba. Její účinky jsou velmi pestré,
zahrnují imunomodulaci, protirakovinné působení, snižování hladiny cholesterolu
a krevního cukru, zlepšení psychické i fyzické kondice. V této studii
využili vědci Reishi v případě astmatu.

Astma je onemocnění dýchacích cest charakterizované přechodným zúžením průdušek vlivem
mnohých podnětů, např. chladu, fyzické námahy či alergenů (pyly, prach,
roztoči…). Alergické astma je spojené s vyšší aktivitou T pomocných
lymfocytů Th2, které produkují cytokiny podporující tvorbu IgE protilátek B
lymfocyty. Do časné reakci s uvolněním histaminu a jiných aktivních
substancí a zúžení dýchacích cest se také rozvíjí zánět, nejčastěji
eozinofilní. Ten už je spojený s přestavbou dýchacích cest, poškozením
epitelu, ztluštěním svalové vrstvy, ztrátou elasticity, kumulací imunitních
buněk ve sliznici, zvýšením tvorby hlenu atd. Tím vším dochází k zužování
dýchacích cest, které se stává nevratné. Krom Th2 buněk a jejich cytokinů se
ovšem uplatnit v rozvoji zánětu i vliv dalšího cytokinu TNF-α (tumor
necrosis factor alfa), jehož producenty jsou ve velké míře makrofágy
infiltrující sliznici dýchacích cest. Pokud je tomu tak, potom astma nereaguje
na inhalační kortikosteroidy, které se běžně u astmatu podávají. Vědci tedy
hledají jinou možnost jak tento typ astmatu ovlivnit.

Vytvořili vodný extrakt ze tří rostlin – Reishi, jerlín žlutavý a lékořice uralská.
Prokázaly jejich bezpečnost při podávání, ale hlavně i možný přínos pro
astmatické pacienty. Extrakt byl podáván myším, u nichž bylo vyvoláno astma.  Při podávání extraktu došlo k ovlivnění obou složek podílejících se na astmatu. Došlo k snížení aktivity zánětu
jak v případě, že byl Th2 i TNF-α. Je tedy univerzálním pomocníkem při
různých typech astmatu. Vědce však dále zajímalo, které složka z extraktu
stojí za ovlivněním zánětu, který je hnán TNF-α. Podrobné analytické studie
odhalily, že Reishi, nikoli zbylé dvě rostliny v extraktu, redukuju TNF-α
zánět, a to tak, že tlumí produkci tohoto cytokinu makrofágy a monocyty
v krevním oběhu. Dalšími rozbory pak zjistili, že tento efekt na makrofágy
mají triterpenoidy, nikoli houbové polysacharidy. A tím nejúčinnějším z 15
izolovaných se ukázala ganoderická kyselina C1.

Je tedy jasné, že vytvořený extrakt ze tří rostlin je pozitivním přínosem pro
astmatiky, ale jen jedna složka z extraktu, tj. Reishi a její ganoderická
kyselina C1 dokáže ovlivnit astmatický, které má původ ve zvýšené aktivitě
makrofágů, které produkují prozánětový cytokin TNF-α.

Liu C, Yang N, Song Y, Wang L, Zi J, el al. Ganoderic acid C1 isolated from the anti-asthma formula, ASHMI™
suppresses TNF-α production by mouse macrophages and peripheral blood
mononuclear cells from asthma patients. Int Immunopharmacol. 2015 Aug;27(2):224-31.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář