Reishi ochraňuje lymfocyty před apoptózou

Reishi ochraňuje lymfocyty před apoptózou

Reishi je medicinální houba, jež se může pyšnit mnoha léčebnými účinky. Ať už je to
stimulace imunitního systému, protirakovinné působení, nebo snižování hladiny
cholesterolu a cukru v krvi. Tyto její schopnosti využívá tradiční čínská
medicína již tisíce let a jsou postupně potvrzovány i vědeckými postupy.

Zda dokáže výtažek z houby ochránit imunitní buňky v prostředí, které je běžně
zabíjí, se pokusil ozřejmit tým doktora Wanga.

Jeho pokus byl založen na využití 60 myší, jež rozdělil do 6 skupin, aby bylo možné
porovnávat získané výsledky. Samozřejmě zde byla i kontrolní skupina, jíž byla
podávána jen slaná voda. Ostatním skupinám pak různé koncentrace spor
z Reishi. Všechny skupiny myší byly takto léčeny po dobu 19 dní. 20. den
jim byl podán intraperitoneálně dexametazon, kortikosteroid, který indukuje
apoptózu u lymfocytů, tj. způsobí jejich smrt.

Následně tedy vědci sledovali snížení počtu lymfocytů, resp. populaci, která přežila.

Výsledky ukázaly, že u skupin myší, které byly předléčeny sporami z Reishi, než jim
byl podán dexametazon, nedošlo k tak výraznému poklesu počtu lymfocytů,
jenž je způsoben jejich apoptózou. Ochrana těchto buněk byla o to větší, čím
vyšší dávka spor  byla myším podána. Potvrzení
proběhlo několika způsoby, např. flow cytometrií, ale též měřením sérového
malonylaldehydu, které vzniká při zvýšené koncentraci volných radikálů a
peroxidaci lipidů. Ke zvýšení tvorby kyslíkových radikálů dochází i
v průběhu apoptotických pochodů.

Vzhledem k tomu, že jsou kortikosteroidy součástí léčby mnoha nemocí a dochází po
jejich podání k utlumení imunitního systému, bylo by možné tomuto předejít
či pomoci vrátit imunitní systém rychleji do správné kondice po ukončení léčby
kortikosteroidy, pokud by se k léčbě, po ní, nejlépe však před léčbou samotnou
podávala Reishi.

Zdroj:

Wang Q, Huang Y, Wu B, Mei J, Zhang H, Qi B. Inhibitive effect on apoptosis in splenic
lymphocytes of mice pretreated with lingzhi (Ganoderma lucidum) spores.
J Tradit Chin Med. 2014 Apr;34(2):173-7.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář