Reishi chrání lymfocity před smrtí

Reishi chrání lymfocyty před smrtí

Ganoderma lucidum ‒ reishi má velmi výrazné postavení v čínské medicíně a poslední
dobou nejen v ní. Je v hledáčku mnoha vědců, kteří objevují či pouze
potvrzují již starými Číňany známé účinky. Bylo potvrzeno, že pomáhá navodit
apoptózu, tedy druh buněčné smrti u buněk lymfomů, které vznikají zvrhnutím
imunitních buněk ‒ lymfocytů. Pokud dokáže podpořit snížení počtu rakovinných
buněk, dokáže ochránit zdravé lymfocyty, nebo i u nich navozuje apoptózu? Na
tuto otázku se pokusil odpovědět Wangův tým.

U pokusných myší byla pomocí kortikoidu dexametazonu v dávce 40mg/kg podávané po dobu
15 hodin ve slezině navozena apoptóza lymfocytů. Těmto myším nebyl před podáním
dexametazonu podán prášek ze spor reishi, které obsahují velké množství
polysacharidů, peptidů, enzymů, selenu aj., aby se potvrdilo, že dexametazon
skutečně apoptózu navodí.

Další skupině myší byl před podáním dexametazonu podáván po dobu 19 dnů prášek ze
spor z reishi. Části myší dávka 150 mg/mL, 100 mg/mL a části nižší dávky 50
mg/mL. Následně se provedly analýzy pomocí různých metod odhalující rozsah apoptózy.
Výsledky ukázaly, že spory reishi dokáží redukovat apoptotické procesy navozené podáním
dexametazonu, a úspěšnost ve snižování buněčné smrti byla dána dávkou.

Prášek ze spor reishi, pokud je podáván před přidáním dexametazonu, tedy zabraňuje
snížení funkce imunitního systému. Ochraňuje lymfocyty před smrtí, což je dle
všeho dáno i jeho antioxidačními účinky, snižuje totiž peroxidaci lipidů, již podporuje
právě dexametazon. Peroxidace lipidů je provázena tvorbou velkého množství
„toxických“ volných radikálů, jež se podílejí na buněčné smrti nejen lymfocytů,
neboť poškozují buněčnou DNA.

Reishi tedy měří dvojím metrem, což je v tomto případě správné, ničí zmutované buňku
imunitního systému a dokáže podpořit přežití těch zdravých.

Zdroj:

Wang Q, Huang Y, Wu B, Mei J, Zhang H, Qi B. Inhibitive effect on apoptosis in splenic lymphocytes of mice pretreated
with lingzhi (Ganoderma lucidum) spores. J Tradit Chin Med. 2014;34(2):173-7.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář