Reishi a makrofágy

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je dřevokazná chorošovitá houba, která roste na odumřelých stromech a pařezech, a to hlavně na listnáčích. Vytváří polokruhovité až kruhovité plodnice s velikostí asi 12 cm a jsou v trsech. Povrch klobouku je lesklý, jakoby nalakovaný. Reishi je velmi dobře známá v Asii, a to již tisíci let, neboť byla a je využívána k léčení v rámci tradiční čínské medicíny. Ve staré Číně byla houba vzhledem k jejím účinkům vyhrazena jen pro využití k léčbě císařské rodiny. V současnosti je Reishi testována a využívána ve studiích se zvířaty, a dokonce i dobrovolníky.

Díky svému složení může Reishi ovlivňovat imunitní systém. Ten je mnohdy oslaben, neboŤ je každý den vystavován mnoha stimulům jak zvenku, tak zevnitř těla. Musí se rozhodnout, zda proti nim bojovat, či jsou bezpečné. Imunitní systém musí reagovat dostatečně silně, aby zničil nebezpečí, ale ne příliš, aby svou reakcí neponičil tkáně těla. U predisponovaných jedinců však může dojít i k tomu, že se imunitní systém obrátí proti vlastním tkáním, tj. autoimunitní onemocnění, nebo reaguje na neškodné podněty, alergie.

V této studii se autoři věnovali vlivu Reishi na makrofágy, což jsou buňky vrozené imunity, které fagocytují cizorodé částice či poškozené buňky aj., ničí je, v případě bakterií zabíjí a jejich antigeny dokáže vystavit na svém povrchu pro rozpoznání dalšímu buňkami imunitního systému. Krom jiného tvoří cytokiny, které modulují aktivitu imunitního systému, mohou reakci posílit, aktivovat imunitní buňky, nebo naopak jejich reakci tlumit. Makrofágy samy mohou být aktivovány klasicky a vytváří se tzv. M1 makrofágy, které produkují prozánětové cytokiny a „nabuzují“ imunitní systém, nebo alternativně a tvoří se tzv. M2 makrofágy, které jej naopak tlumí. Běžné se využívají k těmto studiím spíše polysacharidy, jejich účinky jsou známé, jak je tomu však v případě glykopeptidu? Zde doposud výsledky chyběly.

Autoři využili glykopeptidy extrahované z Reishi a sledovali vývoj, jakým se dají makrofágy pod vlivem extraktu. Makrofágy byly stimulovány lipopolysacharidem, složkou bakteriální buněčné stěny, a byl přidán právě i extrakt. Makrofágy produkovaly ve velkém prozánětové a stimulační cytokiny, např. TNF-α, IL-6 a IL-12, produkce inhibičních působků, tedy IL-10 a arginázy poklesly. Je tedy patrné, že glykopeptidy z Reishi dokážou stimulovat makrofágy a podpořit jejich vývoj do M1 subsetu, který zajistí aktivaci dalších imunitních buněk a posílí tak reakci imunitního systému.

Sun LX, Lin ZB, Lu J, Li WD, Niu YD, Sun Y, Hu CY, Zhang GQ, Duan XS. The improvement of M1 polarization in macrophages by glycopeptide derived from Ganoderma lucidum. Immunol Res. 2017 Jan 26.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář