Porovnání antioxidačních a protirakovinných účinků mezi vícero houbami

 
Je známé, že houby, hlavně pak zástupci medicinálních hub mají mnohé zdraví prospěšné
účinky, jedním z mnoha je, že jsou silnými antioxidanty. Neutralizací
volných radikálů zpomalují stárnutí, rozvoj degenerativních nemocí a
rakovinného bujení.  Volné radikály
poškozují buněčné membrány, poškozují DNA atd.


U hub se též prokázaly protirakovinné účinky a to nejen snižováním volných radikálů, ale
přímým ničením rakovinných buněk.

 
V dané studii se porovnávaly antioxidační a protirakovinné vlastnosti několika hub:
hlíva máčková (Pleurotus eryngii), hlíva ústřičná (P. ostreatus), Shiitake (Lentinus
edodes), líhovec moučný (Hypsizygus marmoreus), penízovka sametonohá (Flammulina
velutipes), Reishi (Ganoderma lucidum) a Hericium. Z těchto hub byl
vytvořen vodný a alkoholový extrakt z houbových polysacharidů. Všechny testované
extrakty měly antioxidační účinky, vychytávaly volné radikály hydroxylový a
redukce 1,1-difenyl-2-pikrylhydrazylu, u hydroxylových radikálů byla
nejúčinnější Shiitake, nejvyšší aktivitu ve druhém případě mělo Hericium.


Extrakty z hub byly testovány na buňkách rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku.
Všechny použité extrakty měly protirakovinné účinky, inhibovaly proliferaci
nádorových buněk, a to dle použité houby a koncentrace použitého extraktu.
Nejúspěšnější na buňky rakoviny prsu byl extrakt z Reishi. Hericium si
nejlépe ze všech testovaných poradil s buňkami rakoviny děložního čípku.


Tyto rozdílné vlastnosti jsou samozřejmě dány jedinečným složením hub, polysacharidů, které
obsahují.


Studie prokázala účinnost testovaných hub coby antioxidantů a protirakovinných
činidel. Nejsilnějšími pomocníky byly Hericium, Shiitake a Reishi.

 
Chen P, Yong Y, Gu Y, Wang Z, Zhang S, Lu L. Comparison of antioxidant and antiproliferation
activities of polysaccharides from eight species of medicinal mushrooms. Int J Med Mushrooms.
2015;17(3):287-95.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář