Polysacharidy z Reishi posilují odpověď imunitního systému při vakcinaci


Polysacharidy z Reishi posilují odpověď imunitního systému při vakcinaci

Je známé, že vybraný antigen ve vakcíně nemusí
nastimulovat imunitní systém k odpovědi a tvorbě protilátek. Je totiž
důležitý i zbytek vakcíny, tedy nosné médium, přídatné látky. Tyto přídatné
látky se volí tak, aby stimulovaly imunitní systém, čímž je možné snížit
množství antigenu ve vakcíně, aniž by to ovlivnilo výsledek, tedy vznik imunity
proti dané nemoci. V dnešní době se využívají např. sloučeniny hliníku.
Reishi obsahuje velké množství polysacharidů, jež jsou schopné stimulovat
imunitní systém, a to různé jeho složky, včetně buněčných populací. Složky
těchto polysacharidů jsou receptory na povrchu imunitních buněk rozpoznávány
jako nebezpečné vzory a aktivují tak buňku.

Vědci se tedy domnívají, že pomocí polysacharidu
z Reishi nastimulované dendritické buňky patřící do vrozené imunity by
mohly dále stimulovat imunitní buňky získané, adaptivní imunity, tedy T a B
lymfocyty, což by vedlo k produkci specifických protilátek.

K ověření této hypotézy byl využit myší model.
Myši byly imunizovány pomocí ovalbuminu ve fosfátovém pufru nebo ovalbuminu
s frakcí z Reishi PS-F2. Byly také pokusy in vitro s jednotlivými buněčnými populacemi. Následně se
sledovalo množství vyprodukovaných protilátek proti ovalbuminu, ale také
aktivita, aktivace buněk imunitního systému.

Ukázalo se, že adjuvans v podobě PS-F2
podporuje dozrávání dendritických buněk, a tedy i jejich plnou aktivitu, a to in vitro i in vivo. Ty pak produkují větší množství cytokinů, jež dále
modulují reakce imunitního systému, jsou to např. IL-6, TNFα, IL-12, IL-10.
Pomocí PS-F2 aktivované dendritické buňky byly schopné efektivně aktivovat CD4 T
lymfocyty, a to Th1 subpopulaci, i cytotoxické T lymfocyty CD8. Přičemž právě
CD4 lymfocyty stojí za stimulací B lymfocytů vedoucí k produkci specifických
protilátek.

Po podání vakcín myším se projevil efekt SP-F2
frakce. V porovnání s vakcínou obsahující fosfátový pufr se zvýšil
počet vytvořených ovalbumin specifických protilátek ve třídě IgG, tj. IgG1 a
IgGA2.

Z výsledků vyplývá, že adjuvans v podobě
SP-F2 je silným stimulátorem imunitního systému, dokáže stimulovat
nespecifickou, vrozenou, část imunitního systému, zajistit prezentaci antigenu
pro pomocné CD4 lymfocyty i cytotoxické CD8 lymfocyty a v konečném důsledku i
podpořit tvorbu tolik žádoucích specifických protilátek. Navíc tato frakce má
méně možných nežádoucích účinků než dnes ponejvíce používané soli hliníku.

Zdroj:

Pi CC, Chu
CL, Lu CY, Zhuang YJ, Wang CL, Yu YH, Wang HY, Lin CC, Chen CJ.

Polysaccharides from Ganoderma formosanum
function as a Th1 adjuvant and stimulate cytotoxic T cell response in vivo. Vaccine. 2014;32(3):401-8.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář