Polyporus umbellatus vliv na imunitu

Polyporus
umbellatus vliv na imunitu

 

Polyporus
umbellatus neboli choroš oříš je parazitická houba, která roste i u nás, a to
hlavně u báze živých stromů či u pařezů listnatých lesů. V čínské medicíně
odhání, zabraňuje negativním faktorům působit škodlivě na tělo a podporuje
vylučování moči. Jeho dlouhodobé užívání pak udržuje člověka v dobré
náladě, plného energie a navrací mu mladší vzhled. Má samozřejmě jako všechny
medicinální houby mnoho účinků, ať už jsou to protirakovinné, protiinfekční aj.

Pro imunitní systém velmi
důležitou složkou medicinálních hub jsou beta glukany. Nejinak je tomu
v případě Polyporu.

Vědci v nedávné době
objevily nový ve vodě rozpustný polysacharid z Polyporu, který nazvali Zhuling polysacharid.

Samozřejmě je také zajímala jeho funkce, účinnost,
vliv na imunitní systém. Nejprve stanovili jeho přesnou stavbu a složení, kde
dominantní roli hraje stavební jednotka v podobě monosacharidu
d-glukóza.  Zhuling obsahuje přibližně
2930 opakujících se jednotek, každá má postranní řetězec s ne více než 3 zbytky
(rezidui) v jejich celé délce. Tato struktura pak prokazatelně stimuluje B
lymfocyty, které jsou odpovědné za tvorbu protilátek, makrofágy, jež jsou
profesionálními fagocyty a producenty velkého množství působků, a dendritické
buňky, které prezentují antigen dalším buňkám imunitního systému, zvláště pak
lymfocytům. 

Prováděné testy jednoznačně určily, že Zhuling
podporuje proliferaci, množení B lymfocytů, zatímco na T lymfocyty nemá vliv, a
zvyšuje produkci interleukinu IL-1β makrofágy, čímž aktivuje imunitní systém.

Zajímavý je fakt, že v lidském těle se mohou
vytvořit protilátky proti beta glukanům, tedy i polysacharidu Zhuling, aniž by
s ním organismus přišel dříve do kontaktu. Tyto protilátky patrně vznikají
po stimulaci podněty z vnějšího prostředí ‒ mikroorganismy, jinými houbami
atd. Při podání výtažku z Polyporu nitrožilně by mohlo dojít ke vzniku
imunokomplexu, tedy komplexu antigen beta glukanu a předvytvořená specifická
protilátka v těle příjemce. Tyto komplexy se coby depozita usazují v tkáních
a dokáží velmi silně stimulovat makrofágy a podporovat zesílení imunitní
odpovědi. I tímto mechanismem se patrně zvyšuje stimulační účinek Polyporu na
makrofágy.

Z dané studie je viditelné, že Polyporus
stimuluje imutnitní systém vícero cestami i mechanismy, což zvyšuje jeho
účinky.

 

Dai H, Han
XQ, Gong FY, Dong H, Tu PF, Gao XM. Structure elucidation and immunological function
analysis of a novel β-glucan from the fruit bodies of Polyporus umbellatus
(Pers.) Fries. Glycobiology. 2012;22(12):1673-83.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář