Polyporus ovlivnění imunity

Polyporus ovlivnění imunity
Imunitní systém pracuje jako dobře sehraný orchestr. Je nutná provázanost jednotlivých
reakcí a hlavě udržení rovnováhy. V případě potřeby pak aktivace
k odstranění např. infekčního ohrožení, která musí být následována reakcí
tlumivou, aby se imunitní systém vrátil zpět do rovnovážného stavu. Jednotlivé
imunitní buňky mohou být aktivovány i inhibovány, jinými buňkami, jejich
produkty, a samy mohou být zdrojem daných aktivačních/inhibičních mechanismů, a
to i díky schopnosti produkovat biologicky aktivní látky.


Medicinální houby obsahují velké množství polysacharidů a jiných látek, které dokáží
regulovat reaktivitu imunitního systému. 
Na jednu stranu ho stimulovat a posilovat v boji proti infekcím,
ale také jej tlumit v případě autoimunitních a alergických onemocnění.
Takové vlastnosti má i Polyporus.


Vědci se rozhodli osvětlit regulační efekt polysacharidové složky Polyporu na expresi
mRNA pro prozánětlivé cytokiny IL-1β, TNF-α, pro inducibilní syntázu oxidu dusnatého (iNOS) a
inhibičních, tlumivých cytokinů TGF-β a IL-10 v makrofázích.


K tomuto pokusu byla vytvořena buněčná kultura z makrofágů, která byla rozdělana na
pět skupin, kdy ke třem byl přidáván extrakt z Polyporu o různé
koncentraci, k další pak IFN-γ a k poslední, kontrolní skupině,
nebylo přidáno nic.


Vliv Polyporu na makrofágy se ozřejmoval pomocí průtokové flow cytometrie, díky níž
se sledovaly povrchové molekuly jako CD15, CD23, CD86, které by ukazovaly na
aktivaci buněk. Pro zjištění aktivace mRNA pro přepis genů pro výše zmíněné
cytokiny a jejich syntézu se prováděla polymerázová řetězová reakce, PCR.


U makrofágů kultivovaných v přítomnosti IFN-γ, který je ověřeným aktivátorem
imunitních buněk, došlo k jejich aktivaci, tedy i ke zvýšení exprese
měřených povrchových molekul. Stejného či podobného efektu bylo dosaženo i u
buněk kultivovaných s extraktem z Polyporu. Došlo k aktivaci těchto
buněk a zvýšení exprese měřených mRNA a expresi vybraných molekul.


Z pokusu je tedy jasné, že Polyporus dokáže aktivovat a posílit expresi mRNA pro mnohé
cytokiny, jež jsou potřebné pro správnou reaktivitu nejen makrofágů, ale celého
imunitního systému podobně jako IFN-γ .

Zdroj:

Jiang Z,
Huang R, Zhang X, Hu J, Zhao J, Zeng X. Regulatory effects of polyporus polysaccharide on
the expressions of cytokines released from M1 macrophages. Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi.
2014 Oct;30(10):1030-3.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář