Polyporus aktivuje makrofágy

Polyporus aktivuje makrofágy

Polyporus umbellatus (choroš oříš) je parazitickou houbou rostoucí na starých listnatých
stromech či u pařezů. V tradiční čínské medicíně je po tisíciletí využíván
k léčení mnoha neduhů, hlavně pak těch spojených s ledvinami,
vylučování moči. Neovlivňuje však pouze tento orgán. Polyporus má i výrazné
antioxidační účinky, dokáže „zabíjet“ infekční patogeny, viry, bakterie, je
možné jej využít i při léčbě rakoviny.


Nelze však ani pominout jeho imunostimulační vlastnosti.  Na tyto se zaměřila jedna z mnohých
studií ověřujících účinky této houby.


Důležitou složkou imunitního systému je vrozená imunita, jejíž součástí jsou i makrofágy, buňky
pohlcující a zpracovávající cizí antigeny, částice, ale i vlastní např.
poškozené či mrtvé buňky. Makrofág pak dokáže na svém povrchu vystavit
zpracovaný antigen pro aktivaci dalších buněk, tj. lymfocytů. Makrofágy jsou
zapojeny do rozvoje zánětové reakce, bioaktivní látky, které produkují,
aktivují ostatní složky imunitního systému, podporují též hojení ran aj.


Tato studie se tedy zaměřila právě na tyto v zánětové odpovědi významné buňky.


Z Polyporu byl extrahován polysacharid, jenž byl přidán do buněčné kultury. Byla sledována
proliferace, množení, buněk, produkce cytokinů, produkce oxidu dusnatého.


Testy potvrdily,že polysacharid z Polyporu dokáže velmi silně stimulovat aktivitu i
proliferaci makrofágů. Zvyšuje u nich produkce oxidu dusnatého i produkci
prozánětových, imunitní odpověď posilujících cytokinů, jako např. TNF-α,
IL-1β. Vědci se snažili určit, jakým mechanismem polysacharid aktivuje
makrofágy. Využili proto blokující protilátky proti Toll like receptorům TLR4,
TLR2 a chemokinovému receptoru CR3. Zjistili, že pouze pokud je zablokován
receptor TLR4 nedochází k aktivaci makrofágů pomocí polysacharidu. Je tedy
zřejmé, že polysacharid stimuluje makrofágy právě vazbou na TLR4. Vazba
polysacharidu na receptor TLR4 spouští nitrobuněčnou signální dráhu
s aktivací takových nukleárních transkripčních faktorů, které stojí za
aktivací, proliferací a zvýšenou produkcí měřených bioaktivních produktů
makrofágy.


Zvýsledků jasně vyplývá,že polysacharid získaný z Polyporu má značné imunostimulační vlastnosti, a to
díky vlivu na makrofágy, jež jsou úzce spojeny s aktivací adaptivní,
získané složky imunitního systému.

Zdroj.

Li X, Xu W. TLR4-mediated
activation of macrophages by the polysaccharide fraction from Polyporus
umbellatus(pers.) Fries. J Ethnopharmacol. 2011 Apr
26;135(1):1-6.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář