Medicinální houba Agaricus blazei Murrill si dokáže poradit se zánětem


Agaricus blazei Murill si dokáže poradit se zánětem


Medicinální houba Agarisus blazei Murill (AbM) byla popsána v 19. století. Její
domovinou jsou brazilské deštné pralesy. Stejně jako ostatní medicinální houba
má i tato schopnost ovlivňovat mnoho funkcí v lidském organismu. Za
imunostimulační účinky jsou zodpovědné vysoce rozvětvené β-1,3-/1,6-glukany a
proteoglykany, které se mimo jiné váží na molekuly na površích imunitních
buněk, jmenovitě na  CD11b/18,
komplementový receptor CR3, dectin-1,toll-like receptor  TLR2, čímž ovlivňuje nejen jejich funkci a tvorbu
cytokinů, ale i následné děje, které mediují tyto buňky.


Většinou se studie i texty zaměřují na potenciaci imunitní odpovědi, tedy na její
zesílení. Ale důležitý je i opak, protrahované či silné záněty vedou
k poškození tkání. Je proto důležité, aby je imunitní systém uměl utlumit.
V tom mu může pomoci i AbM.
Tímto se zabývala studie, která byla rozdělena do několika fází. První fáze se
účastnilo 15 zdravých dobrovolníků, aby se vyloučila možnost vedlejších účinků
po užívání výtažku z hub, kde hlavní složku tvoří právě AbM. Potvrdilo se,
že užívání žádné vedlejší účinky nezpůsobuje. 
A navíc se ukázalo, že přípravek má i protizánětlivý vliv, což se
projevilo sníženou produkcí prozánětových cytokinů, tedy cytokinů, které
zesilují zánět. Do této fázi následovalo podávání přípravku lidem, kteří mají
nějaký druh zánětlivého onemocnění. Vybraní byli pacienti trpící zánětlivým
onemocněním střev, ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí. I zde se podávání
preparátu projevilo snížením hladin prozánětových cytokinů po 12 dnech užívání.
Změny se projevily např. v hladinách MIP-1β, IL-6, IL-8, MCP-1, IL-1β,
G-CSF, IL-2, IL-8, přičemž snížení koncentrací cytokinů se u obou nemocí lišil.
Také se snížila koncentrace markeru zánětu kalciprotektinu ve stolici pacientů.
Tento protizánětový efekt je též možné využít i v boji proti alergickým
zánětům a samozřejmě, jak z testovaných nemocí vyplývá při léčbě
autoimunitních nemocí.
Z provedeného výzkumu tedy vyplývá, že medicinální houby, zde tedy AbM nejsou jen aktivátory
imunitního systému, ale umí jej dle potřeby modulovat, a to i ke snížení jeho
aktivity.

Zdroj:
Geir Hetland, Egil Johnson, Torstein Lyberg, and Gunnar Kvalheim, “The Mushroom
Agaricus blazei Murill Elicits Medicinal Effects on Tumor, Infection, Allergy,
and Inflammation through Its Modulation of Innate Immunity and Amelioration of
Th1/Th2 Imbalance and Inflammation,” Advances in Pharmacological Sciences, vol.
2011, Article ID 157015, 10 pages, 2011.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář