Maitake mírní záněty a bolest

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) patří mezi dřevokazné chorošovité houby.
Plodnice vytváří vějířovitý trs. Nejčastěji roste u baze dubů. Houbu je možné
využít v kuchyni, je však vhodné využít mladé houby, starší již bývají
příliš tuhé. Krom gastronomického upotřebení je Maitake využívána také
k léčení, např. v tradiční čínské medicíně. Maitake je studována i
„západní“ medicínou. Je potvrzeno, že dokáže modulovat aktivitu imunitního
systému, snižuje hladinu krevního cukru a cholesterolu, neutralizuje volné
kyslíkové radikály, působí protirakovinně aj.

V této studii vědci využili Maitake, aby zjistili, zda má protizánětlivé a bolest zmírňující
účinky.

Bolestivé vjemy vznikají i při zánětu, kdy jsou přímo drážděny receptory pro bolest,
které se nachází v místě zánětu či blízko něj, dochází totiž k poškozování
tkání, ale také jsou produkovány mnohé molekuly, které bolestivé vjemy umocňují.
Zánět provází zvýšení produkce mnoha cytokinů, mezi ty nejvýraznější patří interleukin-1β, tumor necrosis
factor-α, a také se zvyšuje výskyt tzv. adhezních molekul, které umožní
imunitní buňce přilnout k cévní stěně a projít skrz ni do místa zánětu,
který se tak zintenzivňuje a rozšiřuje.

Zánět a jeho rozvoj může být stimulován např. přítomností lipopolysacharidu, což je složka
buněčné stěny bakterií. Takto to udělali i vědci, vyvolali zánětlivou odpověď
podáním LPS a též podávali extrakt z Maitake. Sledovali výše zmíněné
parametry. V přítomnost Maitake nedošlo k tak výrazné produkci
prozánětových cytokinů, které podporují trvání a sílení zánětu i bolestivost
poškozeného místa. Vědci dále zachytili snížení přítomnosti adhezních molekul
na površích buněk cévní výstelky, takže se imunitní buňky tolik nepřichycovaly
na stěnu cévy a neprocházely z krevního oběhu do místa zánětu a zánět
nebyl dále posilován. Zánět byl výrazně oslaben.

Dále vědci vytvořili model, na kterém zkoumali bolestivost a její snížení. Bolest
způsobená podání kyseliny octové či formalinů způsobí fyzické změny i změny
v chování pokusných zvířat. V případě podávání Maitake byly příznaky
spojené s bolestí slabší, je tedy možné usoudit, že i vnímání bolesti bylo
zmírněno, bolesti utlumeny.

Díky těmto testům na krysách se potvrdilo, že Maitake je možné použít jako možnost ke
snížení zánětu, který může mít negativní dopad na zdraví a poškozovat
nemocného. Navíc Maitake tlumí bolesti, a to přímo, či nepřímo díky tlumení
zánětu.

Han C, Cui
B. Pharmacological
and pharmacokinetic studies with agaricoglycerides, extracted from Grifola
frondosa, in animal models of pain and inflammation. Inflammation. 2012
Aug;35(4):1269-75.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář