Maitake má imunomodulační účinky

Její vlastnosti a účinky jsou však testovány a ověřovány i pomocí nejmodernějším laboratorních postupů, ale také ve studiích na dobrovolnících. Jsou opakovaně potvrzovány její imunitní systém modulující
účinky. Disponuje též účinky protiinfekčními, protirakovinnými, antioxidačními.
Reguluje hladiny cholesterolu a cukru v krvi a mnoho dalšího.

V této studii se vědci zaměřili na potvrzení účinků polysacharidů z Maitake na makrofágy. Tyto imunitní buňky izolovali z myší, dále pak použili model, kdy u myší pomocí podávání cyklofosfamidu
navodili imunosupresi.

Modulace a aktivace imunitního systému je velmi důležitá, ať už v případě infekčních, či nádorových nemocí.  Může se stát otázkou přežití nemocného.

Výsledky, kdy je přidáván ke kultivovaným buňkám z myší extrakt z Maitake, ukázal, že makrofágy jsou jednou komponentou z extraktu /GFP-A/ stimulovány k fagocytóze, tedy pohlcování cizorodých částic, poškozených buněk či jejich částí. Dále pak se ukázalo, že extrakt zvyšuje proliferaci imunitních buněk, tedy jejich počty, podporuje tvorbu mnoha cytokinů např. IL-1β, IL-2, IL-6 a IFN-γ. Je tedy zvyšována aktivita
a efektivita imunitního systému jako celku.

V další fázi došlo k potvrzení toho, že extrakt podporuje aktivitu a zvyšuje počty T lymfocytů, pomocných i cytotoxických, i v případě, že byl podáván imunosupresivní lék cyklofosfamid. Jeho supresivní
účinky tak byly podáváním extraktu z Maitake potlačeny.

Je tedy nad slunce jasné, že extrakt z Maitake podporuje aktivitu a zvyšuje počty makrofágů, navíc pak působí stejně i na T lymfocyty i v případě, že předchází imunosuprese.

Ma XL, Meng M, Han LR, Li Z, Cao XH, Wang CL. Immunomodulatory activity of macromolecular
polysaccharide isolated from Grifola frondosa. Chin J Nat Med. 2015
Dec;13(12):906-14.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář