Maitake a střevní záněty

Chronické střevní záněty, jakými jsou i nespecifické střevní záněty jako Crohnova nemoc
či ulcerózní kolitida, jsou vážné, mnohdy velmi omezující a invalidizující
nemoci. Příčina jejich vzniku není doposud přesně zmapovaná. Jejich průběh je
ovšem založen na zvýšené aktivitě imunitního systému, ve střevě probíhá zánět,
který s sebou přináší obtíže v podobě bolestí břicha, průjmů, ale i
slabostí, únavy či teplot a mimostřevních příznaků. Tyto se manifestují na
kůži, ale i vnitřních orgánech a jejich obalech. V tomto případě je tedy
vhodné zmírnit aktivitu imunitního systému. K tomuto účelu se vědci
rozhodli zkoumat účinek extraktu z Maitake na imunitní systém
v případě pacientů se střevními záněty.

U těchto pacientů bývá zvýšená koncentrace prozánětového cytokinu TNF-alpha, klasická léčba
se tedy zaměřuje na blokování tohoto cytokinu pomocí vytvořené protilátky.
Extrakt z Maitake by však mohl ovlivnit jeho tvorbu, nejen ho blokovat, a
tím by mohl napomoci ke snížení aktivity nemoci, či dokonce k její léčbě.

Pro pokus byl vytvořen model, v němž se využily střevní rakovinné buňky kultivované
s monocyty, ale i model zahrnující krysy.

V této buněčné kultuře došlo k výraznému poklesu adheze, tj. přilnutí, monocytů
k rakovinným buňkám, které je zprostředkováváno i pomocí TNF-alpha. Pokles
adheze šel ruku v ruce se snížením exprese dalších cytokinů, jakými byly
MCP-1 a  IL-8, jež také hrají významnou
roli v patologii střevního zánětu. Do podání extraktu došlo i ke snížení
koncentrace kyslíkových radikálů vznikajících po působení TNF-alpha a aktivity
transkripčního faktoru NF-kappaB. Tento transkripční faktor zodpovídá za
aktivaci/transkripci genů kódujících TNF-alpha.

Z pokusů in vitro se tedy jeví, že extrakt
z Maitake snižuje syntézu TNF-alpha.

V případě pokusů na krysách trpících střevním zánětem po podání trinitrobenzen
sulfonové kyseliny vedlo užívání
extraktu po dobu 5 dní ke snížení ztráty hmotnosti, poškození střeva bylo méně
výrazné, snížila se aktivita myeloperoxidázy a dle předpokladů i exprese
TNF-alpha ve střevní tkáni. Tyto účinky jsou velmi podobné těm, které má i
podávání běžně používaného léku 5-aminosalicylové kyseliny.

 

Pokusy in vitro i in vivo prokázaly, že extrakt z Maikate je schopen negativně
ovlivnit střevní zánět. Snížit zánětovou odpověď i pomocí regulace exprese
prozánětového cytokinu TNF-alpha. Je tedy otázkou, zda se tyto závěry budou
dále zkoumat tak, aby se mohlo přistoupit i ke klinickému využití extraktu
z Maitake v léčbě střevních zánětů.

Lee JS, Park SY, Thapa D, Choi MK, Chung IM, Park YJ,
Yong CS, Choi HG, Kim JA. Grifola frondosa water extract alleviates intestinal inflammation by
suppressing TNF-alpha production and its signaling.
Exp Mol Med.
2010 Feb 28;42(2):143-54.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář