Maitake a jiné houby působí na NK buňky

Maitake patří mezi medicinální houby s velkým spektrem účinků. Díky výsledkům,
které má s touto houbou např. tradiční čínská medicína, se Maitake dostala
i do hledáčku klasické medicíny. Vědci testují a ověřují její účinky nejen in vitro, ale také v pokusech na
zvířatech či klinických studiích. U Maitake je ověřené, že posiluje imunitní
systém proti infekcím a rakovině, ale na druhou stranu jen utlumuje
v případě alergií a autoimunity. Je též úspěšná v regulaci hladiny
cukrů a cholesterolu v krvi, má přímé protirakovinné účinky, je též silným
antioxidantem aj. Je tedy nejen možným léčebným prostředkem, ale také prevencí
před vznikem civilizačních a degenerativních nemocí.


Imunostimulační účinky jsou dány vysokým podílem polysacharidů ‒ beta glukanů, u nich je
prokázáno, že aktivují proliferaci u T a B lymfocytů, makrofágů i NK buněk.


NK buňky patří do vrozené složky imunity a jsou cytotoxické. Dokážou zabíjet
nakažené tělesné i rakovinné buňky, a to hlavně uvolněním granzymu a perforinu a
navozením apoptózy. V tomto podporuje NK buňky IL-12 interleukin. D frakce
z Maitake byla podávána myším, které trpěly rakovinnou prsu, a to
intraperitoneálně po dobu 3 dnů. Bylo sledováno, jaké má účinky na NK buňky.
Ukázalo se, že D frakce výrazně zvyšuje aktivitu a cytotoxicitu NK buněk proti
rakovinným buňkám. Zvyšuje též expresi CD86 molekuly na povrchu makrofágů, což
je kostimulační molekula hrající roli v aktivaci dalších buněčných
elementů imunitního systému, např. T lymfocytů. Byla též měřena koncentrace
IL-12, a i tento cytokin byl více exprimován a zvýšila se též exprese receptoru
pro tento cytokin na NK buňkách. 


Studieukázala, že D frakce z Maitake dokáže stimulovat NI buňky v boji
proti rakovinným buňkám a jedním z mechanismů je zvýšení exprese IL-12 a
receptoru pro něj.

Kodama N, Asakawa A, Inui A, Masuda Y, Nanba H. Enhancement
of cytotoxicity of NK cells by D-Fraction, a polysaccharide from Grifola
frondosa. Oncol Rep. 2005 Mar;13(3):497-502.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář