Imunostimulační účinky fenolických látek z Chagy

Imunostimulační účinky fenolických látek z Chagy


Medicinální houba Chaga  Inonotus obliquus je po
staletí součástí tradiční medicíny např. v Rusku a východní Evropě, má
ovšem své místo i v tradičních postupech asijských zemí. Obsahuje množství
biologicky aktivních látek včetně fenolických. Mezi nimi má výsadní postavení
analoga hispidinu a melaniny. Tyto látky jsou dle výzkumů schopné inhibovat
replikaci HIV-1 či chřipkového viru. U chagy byly zachyceny i protinádorové a
imunostimulační účinky.

Pokus týkající se imunostimulačních účinků Chagy byl proveden na myších, u
kterých předtím došlo k imunosupresi, neboť jim byl podán
chemoterapeutikum cyklofosfamid. Těmto myším byl potom podán extrakt obsahující
fenolické látky z Chagy v různých dávkách. Analýzou bylo zjištěno, že
jsou to hlavně analoga hispidinu  phelligridiny
A a D, inoscaviny A a B, a melaniny, dále pak malé množství kyseliny galické a
ferulová a také flavonoidy jako fortuneletin, naringenin, kaempferol a
narirutin.

U myší byla sledována hmotnost, index slezina/brzlík, životaschopnost
periferních lymfocytů.

U myší, které dostaly cyklofosfamid, došlo k poklesu hmotnosti. U
těch, které byly léčeny extraktem z Chagy, se pokles hmotnosti neprojevil.

Krom hmotnosti snižuje chemoterapeutická léčba i index slezina/brzlík,
stejně tak i životaschopnost lymfocytů. Léčba extraktem z Chagy zabránila
snížení indexu a při vyšší testované dávce jej dokonce zvýšila. Podobný efekt
zaznamenali vědci i u lymfocytů. Nedošlo ke snížení počtu, ale při vyšších
dávkách i nárůstu.

Z pokusu vyplývá, že extrakt z Chagy, její fenolické komponenty
dokáží stimulovat a obnovit funkci imunitního systému po imunosupresi vyvolané
chemoterapeutikem, jakým je cyklofosfamid.

Zheng, W. F. (July
2008). "Phenolic compounds from Inonotus obliquus and their
immune-stimulating effects". Mycosystema
27 (4): 574–581.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář