Imunomodulační vlastnosti polysacharopeptidů z Coriolus versicolor.


Imunomodulační vlastnosti polysacharopeptidů z Coriolus versicolor.


Coriolus je jednou z mnoha léčivých čínských hub. Její účinky jsou všestranné, což
prokázaly nejen tisícileté zkušenosti, ale i vědecké výzkumy. Bylo zjištěno, že
má protirakovinné účinky a napomáhá k vyléčení, pokud je podávána
v kombinaci s tradičními postupy, jakými jsou radio či chemoterapie.
Má posilující vliv na imunitní systém, působí proti virům aj.  Polysacharopeptid (PSP) v ní obsažený je
hlavní aktivní složkou, je to právě ona, která silně ovlivňuje imunitní systém,
a to tím, že podporuje aktivaci a proliferaci makrofágů, T lymfocytů a NK
buněk.
K ověření vlivu PSP na imunitní systém byl zvolen pokus na myších, jimž byl podáván
cyklofosfamid, což je imunosupresivní chemoterapeutikum. Jedné skupině myší
nebyl podáván PSP a dvěma skupinám ano, a to v dávce 125 nebo 500 mg/kg/den
po dobu 25 dní.


Po podání cyklofosfamidu došlo u myší k poklesu počtu bílých krvinek, pak se počet
postupně zvyšoval u všech skupin myší, ale u těch, jimž byl podáván PSP, došlo
k rychlejšímu obnovování počtu bílých krvinek.


Krom jiného byl u skupin myší, jimž byl podáván PSP, snížený počet tzv. tlumivých lymfocytů
ve prospěch zbylých populací, které, jak z jejich názvu vyplývá, mají
inhibiční účinky na funkci imunitního systému, což může být v některých
případech negativní jev.


Výsledky tedy ukázaly, že PSP působí imunoprotektivně, je schopen napomoci rychlejší
regeneraci imunitního systému po cyklofosfamidem vyvolené imunosupresi.
Podporuje zvýšení počtu pomocných i cytotoxických T lymfocytů i B lymfocytů,
navíc snižuje počet lymfocytů, které mají na svědomí rozvoj alergických reakcí
a také těch, které by utlumily imunitní reakce (Th2 a Treg).


PSP z coriolu má tedy jednoznačně posilující vliv na imunitní systém

Zdroj:

Huang, R., Zhang, J., Liu, Y., Hao, Y., Yang, C.,
Wu, K., Cao, S., & Wu, C. (2013). Immunomodulatory effects of
polysaccharopeptide in immunosuppressed mice induced by cyclophosphamide.
Molecular Medicine Reports, 8(2), 669-675.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář