Hřib a astma

Boletus edulis (hřib smrkový) a hřibovité houby obecně jsou v našich zemích houbaři i strávníky velmi oblíbené. Mají příjemnou chuť a krásné aroma. Tento druh hřibu je možné najít v jehličnatých i listnatých lesích od cca června do listopadu. Je známé, že mnohé houby jsou označovány jako medicinální. Patří sem např. Maitake, Shiitake, Reishi, Cordyceps aj., jelikož mají pozitivní vliv na lidské zdraví. Hřib není sice takto dobře známý, přesto i on má léčebné účinky. Moduluje, harmonizuje imunitní systém, zabíjí rakovinné buňky, je antioxidantem atd.

V případě imunitního systému má dvojí roli. Dokáže jej posílit, ale také utlumit, což se projevilo u této studie s astmatem.

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je často spojené s alergií. Akutní problémy jsou tedy spouštěny mnohými alergeny. U postiženého během chvíle dojde ke stažení svalů průdušek, zvýšení sekrece hlenu a objeví se typické hvízdání na hrudníku. V mnohých případech je dušnost, tedy stažení průdušek, tak vážné, že může pacienta ohrozit na životě. V plicích však probíhá i chronický zánět, který může poškodit plicní epitel, sliznice, zvyšuje se produkce hlenu atd. Některé složky imunitního systému jsou totiž více aktivitní než jiné.

Vědci využili astmatické myši. Měřili jejich plicní funkce. Myši byly rozděleny do 4 skupin. První skupina dostávala pravastatin (patří mezi léky snižující cholesterol), druhá dexametazon (kortikoid využívaný i k léčbě alergických nemocí, tlumí aktivitu imunitního systému), třetí dostala Boletus a poslední byla skupina kontrolní. Krom plicních funkcí se vyhodnotil i vzorek plicní tkáně a sledovala se hladina cytokinů souvisejících s alergií a počty T lymfocytů, které umí utlumit imunitní systém, tzv. T regulační lymfocyty.

Porovnání jednotlivých myších skupin ukázalo, že podávání Boletu snižuje koncentraci cytokinu spojeného s alergií, tj. IL-4, zvýšily se také počty T regulačních lymfocytů v porovnání s ničím neléčenou skupinou myší. Boletus tedy ve výsledku na astma působí podobně jako dexametazon, který ale negativně ovlivňuje mnoho dalších pochodů v těle, pokud je dlouhodobě podáván.

Autoři studie tedy prokázali, že podávání Boletu astmatickým myším tlumí zánětlivou aktivitu v plicní tkáni, neboť se zvyšuje protizánětlivá aktivita. Tento jev je velmi žádoucí a zdá se tedy, že by Boletus mohl být další léčebnou možností pro astmatiky.

 

Wu S, Wang G, Yang R, Cui Y. Anti-inflammatory effects of Boletus edulis polysaccharide on asthma pathology. Am J Transl Res. 2016 Oct 15;8(10):4478-4489. eCollection 2016.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář