Hericium v léčbě ulcerózní kolitidy

Hericium (Hericium erinaceus, korálovec ježatý, lví hříva) je jedlá dřevokazná houba specifického tvaru plodnice, od nějž se odvíjí jeho název. Houba pochází z Asie, kde je po tisíce let využívána tradičními asijskými medicínami jako lék. Hericium je však i v hledáčku současných vědců a lékařů. Ukazuje se, že Hericium je velmi prospěšné pro regeneraci a ochranu nervové soustavy, dokáže také modulovat aktivitu imunitního systému, snižovat cholesterol, bojovat s rakovinou i infekcemi.

Tato studie byla zaměřena na vztah Hericia a ulcerózní kolitidy, což je chronické zánětlivé onemocnění střeva vznikající na podkladě patologické aktivity imunitního systému. Pacienti trpí na bolesti břicha, průjmy s příměsí hlenu i krve, ztrátou hmotnosti, celkovou únavu a další mimostřevní příznaky.

Hericium se již dříve testovalo, zda má protizánětlivé účinky. Ty byly potvrzené, a proto jej vědci využili do své
studie, kdy vytvořili model nemoci u myší. Ty tedy po podání dextransulfátu sodného trpěly obdobou ulcerózní kolitidy u lidí. Myši poté, co se u nich rozvinul střevní zánět, dostávaly extrakt z Hericia v tekutinách, a to buď
dávku 250, nebo 500 mg/kg/den. Části myší se zánětem Hericium podáno nebylo, aby bylo možné porovnat jejich stav s léčenými myšmi. U takto léčených myší došlo ke zmírnění příznaků zánětu. Došlo k nárůstu ztracené hmotnosti, snížilo se střevní krvácení vyvolané zánětem. Při zkoumání vzorku střeva se odhalilo, že byl zánět tlumen. Střevní stěna byla méně infiltrovaná imunitními buňkami a byl zachován střevní epitel. Dle očekávání též poklesla tvorba cytokinů podporujících zánět. Je též výrazně snížen oxidační stres, který ničí buňky střevní sliznice.

Studie prokázala, že Hericium utlumuje zánět ve střevě, ochraňuje střevní epitel a zlepšuje stav pokusných zvířat. Vzhledem k těmto výsledkům by se mohl očekávat podobný efekt i u lidí.

Qin M, Geng Y, Lu Z, Xu H, Shi JS, Xu X, Xu ZH. Anti-Inflammatory Effects of Ethanol Extract of Lion's Mane Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Agaricomycetes), in Mice with Ulcerative Colitis. Int J Med Mushrooms. 2016;18(3):227-34.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář