Hericium posiluje aktivitu NK buněk

Hericium posiluje aktivitu NK buněk


V imunitním systému hrají buňky nespecifické, tj. vrozené imunity velkou roli. NK buňky,
přirození zabijáci, mají funkci imunoregulační, ale hlavně se zapojují do boje
proti infekcím, a to hlavně nitrobuněčným patogenům, např. virům. Dále se silně
zapojují do boje proti rakovinným buňkám.


Hericium je medicinální houba s mnoha výraznými účinky, což umožňuje její
všestranné využití. Vypracované studie popisují její pozitivní vliv na nervovou
soustavu, hojení poškozených nervů, zlepšení paměti, ale také její schopnost
modulovat reaktivitu imunitního systému. Byla popsána i protirakovinná
aktivita.
Dokáže tedy extrakt z Hericia stimulovat vrozenou část imunity, její NK buňky?
Na tuto otázky se vědci rozhodli najít odpověď.


Vybrané imunitní buňky, myší splenocyty nebo NK buňky, vědci stimulovali různými
koncentracemi vodného extraktu z Hericia po dobu 24 hodin a následně
přidali chromem
značené Yac-1buňky, aby mohli změřit cytotolytickou aktivitu stimulovaných
buněk. Yac-1 buňky jsou buňkami myšího lymfomu vycházejícího z T
lymfocytů, a tyto jsou senzitivní k ničení pomocí NK buněk. 


Výsledky potvrdily domněnku o tom, že skutečně splenocyty  stimulované vodným extraktem z Hericia
zvyšují svou cytotolytickou aktivitu, v tomto případě v závislosti na
dávce. Se zvyšující se dávkou se zvyšovala cytotolytická aktivita testovaných
buněk. Naproti tomu extrakt neměl tento účinek u NK buněk. K jejich
stimulaci dochází díky extraktem stimulovaným splenocytům, jelikož se u nich zvyšuje
produkce cytokinů  IL-12 a IFN-gamma, a
jsou to právě tyto cytokiny, hlavně pak IL-12, které posilují aktivitu NK buněk.
Hericium tedy stimuluje aktivitu NK buněk zprostředkovaně přes jinou buněčnou
kulturu.


Tohoto poznatku by se dalo využít i léčby řady nemocí, na jejichž odstranění se podílí
právě NK buňky, a to včetně rakovinných bujení.

Samozřejmě se nejedná o jediný mechanismus, jakým
dokáže Hericium regulovat a ovlivňovat imunitní systém. Působí i na jiné
složky. Jeho působení je komplexní.

Toto je pouze objasnění jednoho možného
mechanismu.

Zdroj:


Yim MH, Shin JW, Son JY, Oh SM, Han SH, Cho JH, Cho CK, Yoo HS, Lee YW, Son CG.

Soluble components of Hericium erinaceum induce
NK cell activation via production of interleukin-12 in mice splenocytes. Acta Pharmacol Sin. 2007
Jun;28(6):901-7.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář