Hericium a stimulace makrofágů


Korálovec ježatý (Hericium erinaceus) je jedlou paraziticky rostoucí medicinální houbou
běžně používanou k léčbě mnoha nemocí v rámci tradiční čínské
medicíny. Korálovec má uplatnění např. v léčbě trávicího traktu, ale
hlavně v neurologii. Jak bylo mnohokrát vědecky potvrzeno, obsahuje totiž
bioaktivní složku podobnou růstovému nervovému faktoru a podporuje produkci
růstového nervového faktoru v těle.  Je
tedy vhodný pro léčbu poškození nervů, neurodegenerativních nemocí aj.  Zde ovšem jeho účinky nekončí, má
též protirakovinné a antimikrobiální účinky. Další prováděné pokusy se zaměřují i
na jeho imunostimulační účinky.


V tomto se nejvíce uplatňují polysacharidy, na které je houba bohatá. Tyto
polysacharidy vážící se na specifické receptory mohou stimulovat makrofágy.
Tyto buňky patří k vrozené buněčné imunitě. Jsou velmi důležitými
v imunitní odpovědi. Jako profesionální makrofágové a antigen prezentující
buňky dokáží pohlcovat, zabíjet patogeny a předkládat jejich antigeny dalším
buňkám, hlavně lymfocytům, které tím aktivují. Produkují též velké množství
cytokinů, které také podporují aktivaci jednotlivých složek imunitního systému.


V pokusu bylo vytvořeno 9 polysacharidových etanolových frakcí z korálovce, každá
trojice byla vyrobena z jiného stádia růstu, stáří houby. Tyto byly
přidávány k buněčným kulturám složeným z makrofágům a společně byly
kultivovány.  Frakce extrahovaná ze
„zralých“ hub měla nejvyšší schopnost stimulovat makrofágy a jejich aktivitu, fagocytózu,
produkci cytokinů.  Pokusy tedy potvrdily
nejen imunostimulační  účinky houby, ale
také to, že nejvyšší účinnost v tomto ohledu  má extrakt ze zralé houby, méně pak extrakty
z jednotlivých vývojových stádiích.

Li QZ, Wu D, Chen X, Zhou S, Liu Y, Yang Y, Cui F. Chemical Compositions and Macrophage Activation of Polysaccharides from Leon's
Mane Culinary-Medicinal
Mushroom Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) in Different
Maturation Stages.
Int J Med Mushrooms. 2015;17(5):443-52.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář