Hericium a protizánětlivé účinky


Hericium erinaceus, korálovec ježatý je medicinální houba, kterou hojně využívá tradiční
čínská medicína k léčbě mnoha nemocí. Uplatňuje se však jako preventivní
prostředek i u nás, navíc jsou stále testovány a ověřovány její účinky. Je
potvrzeno, že Hericium má imunostimulační, protirakovinné, antioxidační účinky,
podporuje růst a hojení poranění nervů, zlepšuje stav neurodegenerativních
onemocnění.


Již bylo zmíněno, že má i imunostimulační účinky, dokáže však imunitní reakci také
umírňovat, což je důležité v případě, že je zánětová reakce buď nadměrná,
nebo dlouhodobá, chronická. Setkáváme se s tím např. u alergických či
autoimunitních nemocí, ale také při zánětech při poškození tkáně.

V této studii byl etyl acetátový extrakt z Hericia použit k potlačení
mírného chronického zánětu v tukové tkáni, jak se s tím setkáváme u
obézních. Extrakt byl přidáván k různým buněčným kulturám z tukových buněk,
adipocytů, a makrofágů, imunitních buněk. Ukázalo se, že extrakt z Hericia
tlumí produkci tumor necrosis factor (TNF-α) a interleukin IL-6 makrofágy, které byly předtím
stimulovány bakteriálním lipopolysacharidem (LPS). LPS působí aktivačně a
podporuje rozvoj zánětu. Oba zmíněné cytokiny jsou prozánětové. V dalším
kroku byl extrakt přidán do kultury z adipocytů a makrofágů stimulovaných
LPS. I v tomto případě se snížila produkce prozánětových cytokinů a také
exprese genů pro tyto cytokiny v adipocytech. Adipocyty v přítomnosti
extraktu také tvoří menší množství adiponektinu. Je tedy viditelné, že došlo
k utlumení zánětové reaktivity makrofágů i adipocytů. Jedná se hlavně o
utlumení signální cesty po aktivaci receptoru TLR4. Hericiem je dle pokusu
možné utlumit zánětovou reakci v tukové tkáni, které se rozvíjí u obézních
lidí.

Mori K,
Ouchi K, Hirasawa N. The Anti-Inflammatory Effects of Lion's Mane Culinary-Medicinal Mushroom,
Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) in a Coculture System of 3T3-L1
Adipocytes and RAW264 Macrophages. Int J Med Mushrooms. 2015;17(7):609-18.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář