Ganoderma a střevní slizniční imunita

Ganoderma a střevní slizniční imunita

Medicinální houby jsou velmi cennými pomocníky
v ovlivňování zdraví. Jednou ze známých hub je i Ganoderma Luciím, Reishi.
Tato houba tisíce let využívaná v tradiční čínské medicíně má velmi
výrazné imunomodulační, protirakovinné, protiinfekční účinky. Dokáže ochránit a
zlepšovat funkce orgánů, např. slinivky, jater, i celkově posilovat organismus.


Vědci se často soustřeďují na zkoumání polysacharidů
z Reishi. Právě tyto ovlivňují imunitní systém, posilují jej. Problémem
však může být horší vstřebávání ze střevního traktu do krevního oběhu, pokud je
houba užívána ústy. Je ovšem možnost, že polysacharidy z Reishi modulují
aktivitu slizniční imunity jako takové.

Pokusy týkající se tohoto tématu byly prováděny na myších.
 Sledovaly se jejich odebrané imunitní buňky z periferní krve
mononukleáry, dále pak intraepiteliální lymfocyty, jež jsou součásti slizniční
imunity, a lymfocyty z Peyerových plaků, lymfatické tkáně střeva, po přidání
extraktu z Reishi v různých dávkách (250 mikrog/mL, 125 mikrog/mL, 62,5
mikrog/mL, 31,25 mikrog/mL).

Ve výsledcích se ukázalo, že polysacharidy
z Reishi podporují proliferaci všech použitých testovaných buněčných
populací, zvyšují expresi cytokinů, jako jsou IL-10, IL-2 a TNF alfa. Nejvyšší vliv
na použité buňky měla dávka 62,5 a 125 mikrog/mL.


Je tedy patrné, že polysacharidy z medicinálních hub, v tomto případě z Reishi, dokážou
stimulovat imunitní systém přímo ve střevě, tedy místně. Posílení slizniční
imunity má velký význam pro udržení zdraví člověka, aby infekce a jiné
škodliviny vůbec nepronikly do organismu.


Zhao H, Luo Y, Lu C, Lin N, Xiao C, Guan S, Guo DA, Liu Z, Ju D, He X, Lu A. Enteric mucosal
immune response might trigger the immunomodulation activity of Ganoderma
lucidum polysaccharide in mice. Planta Med. 2010;76(3):223-7.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář