Enoki a astma

Enoki (Flammulina velutipes, penízovka sametonohá) je oblíbená zvláště v Asii, kde je vyhledávána nejen
v gastronomii, ale také v rámci léčby. Je ověřeno, že tato houba
disponuje mnoha léčebnými účinky, mezi něž patří účinky protirakovinné,
antioxidační, hladinu lipidů snižující a také imunomodulační. To dává možnost,
aby byla tato houba využita nejen k posílení imunitního systému, ale také
k oslabení hypersenzitivních reakcí, tj. alergie.

Alergie sužuje stále více lidí, je dána nerovnováhou v imunitním systému, kdy je
zachycen přechod od aktivitě Th1 k Th2 pomocných T lymfocytů, přičemž Th2
a jimi produkované cytokiny, podporují B lymfocyty k produkci protilátek
třídy IgE, které jsou spojené s alergiemi. Je tedy snahou snížit aktivitu
Th2 lymfocytů, a tak docílit i snížení produkce IgE, které se váží na receptory
mastocytů a bazofilů, na ně se pak váže alergen a dochází k přemostění
receptorů a degranulaci výše zmíněných buněk. Uvolní se působky, které stojí za
příznaky, které se s alergiemi pojí.

V této studii byl použit protein FIP-fve extrahovaný z Enoki, u něhož bylo
doloženo, že zajišťuje přechod reaktivity více k Th1. Protein byl podáván
myším, u nichž byl vyvolán alergický zánět v plicích. Myši tedy trpěly
astmatem po senzitizaci ovalbuminem. K vyvolání astmatu došlo u části myší
před podáváním proteinu FIP-fve a u druhé skupiny až po předléčení FIP-fve. U
obou skupin však došlo ke snížení hyperreaktivity dýchacích cest při
bronchogenním provokačním testu. Snížila se i aktivita Th2 lymfocytů a produkce
cytokinů, což se projevilo i na snížení hladiny ovalbumin specifických IgE. To
vše porovnáno s myšmi, které byly stejně senzitizovány, ale nedostávaly
FIP-fve.

Ke krevním testům byla provedena i histologie vzorku plic. Ta ukázala, že plíce pomocí
Enoki léčených myší byly méně infiltrovány buňkami imunitního systému. Došlo
k oslabení zánětu.

Je tedy patrné, že orální podávání proteinu z Enoki, tj. FIP-fve, dokáže
zlepšit stav astmatických myší, zmenšuje reaktivitu dýchacích cesty, aktivitu
imunitních buněk, zánět a snižuje i hladinu specifických IgE.

Lee YT, Lee SS, Sun HL, Lu KH, Ku MS, Sheu JN, Ko JL, Lue KH. Effect of the fungal immunomodulatory protein
FIP-fve on airway inflammation and cytokine production in mouse asthma model. Cytokine. 2013 ;61(1):237-44.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář