Coriolus podporuje produkci cytokinů imunitními buňkami

Coriolus versicolor (outkovka pestrá) je chorošovitá houba, kterou můžeme najít i u nás, roste na poraněných kmenech stromů, pařezů či spadaných větvích. „Napadá“ hlavně listnaté stromy a vytváří střechovitě uspořádané shluky plodnic. Ačkoli se jedná o houby nejedlou, je hlavně v Asii velmi populární, to je dáno tím, že je součástí léčebných postupů v tradiční čínské medicíně, ale existují též pokusy i klinické studie, které dokládají, že Coriolus pozitivně ovlivňuje zdraví člověka. Je zdokumentován jeho posilující vliv na imunitní systém, silný je pak v boji proti rakovinným buňkám, infekčním patogenům či proti cholesterolu, jehož hladiny snižuje. Dokáže též neutralizovat volné kyslíkové radikály.

V této studii se sledovalo, jak Coriolus ovlivňuje imunitní buňky a zvyšuje produkci cytokinů, tj. působků, které modulují aktivitu imunitního systému, jsou to jakési signální a dorozumívací molekuly. Mohou buňky lákat do místa poškození, aktivovat je, inhibovat atd. Pro účely této studie byl vytvořen etanolovo-vodný extrakt, který byl přidáván k myším lymfocytům, které byly získány ze sleziny. Sledovalo se, jak Coriolus ovlivní jejich aktivitu a funkce. Vlivem extraktu došlo k proliferaci lymfocytů, tj. navýšil se jejich počet, a to až 2,4krát.  Došlo také ke zvýšení produkce cytokinů, které podporují aktivitu imunitního systému, tj. IL-2, IL-12 atd., největší
produkce těchto cytokinů probíhali za 48 a 72 hodin. Dále se zvýšila i produkce interferonu gama a IL-18, ke zvýšení došlo po 24 hodinách. Všechny tyto cytokiny jsou produkovány T lymfocyty, které označujeme jako Th1 a jsou zapojeny do boje proti infekcím, nedošlo ke zvýšení koncentrace cytokinů, které jsou produkovány lymfocyty označovanými jako Th2, které jsou také mimo jiné zapojeny do alergických reakcí.

Je tedy patrné, že extrakt z Coriolu dokáže zvýšit počty lymfocytů, dokáže podpořit jejich diferenciaci do Th1, nikoli do Th2, a zvyšuje jejich aktivitu a produkci cytokinů.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576904002474

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář