Coriolus podporuje imunitní systém v boji proti infekcím

Coriolus (outkovka pestrá) je chorošovitá houba, která roste na poškozených kmenech listnatých stromů či na jejich pařezech. Vytváří trsy plodnic, které  jsou 3‒8 cm velké a „páskované“. Jedná se o soustředné pásy žluté a červenohnědé, zatímco okraj plodnice je kontrastně to hlavně v Asii, kde je díky tradiční čínské medicíně využívána k léčení mnoha zdravotních obtíží. Zde je používána i v klinické praxi, kdy je přidávána k léčbě rakovin. Mnohé pokusy a studie ukazují, že Coriolus upravuje aktivitu imunitního systému, zabíjí rakovinné buňky i množství patogenů, snižuje hladinu cholesterolu i cukrů atd.

Žijeme ve světě, kterému vládnou viry a bakterie. Byť jsme se hlavně bakterie naučili účinně zabíjet, ony se tomu naučily bránit. Pro nás a jiné nebezpečné bakterie se stávají rezistentní k antibiotikům, tj. antibiotika jim neublíží. Musí se tedy hledat jiné cesty, jak čelit bakteriím. Důležité je posílit imunitní systém, který má mechanismy na to, aby si s bakterií poradil.

Aby se zjistilo, nakolik je Coriolus v posílení imunitního systému úspěšný, se vytvořila studie na rybě Epinephelus bruneus , což je druh kanice. Sledovalo se, zda podávání Coriolu ochrání rybu před infekcí bakterií Listonella anguillarum. Ta způsobuje smrtelný krvácivý septický stav. Pokud dojde k nákaze v chovech ryb, jsou ztráty velké, proto se proti vyrobila i vakcína.

Ryby v pokusu byly rozděleny do 4 skupin po 25 a každá skupina byla krmena dietou obohacenou o různou koncentraci Coriolu (0 %, 0,01 %, 0,1 % a  1 %). Do 30 dnech takto obohacené stravy se rybách do břicha vpíchly bakterie a sledovalo se, jak si s nimi imunitní systém ryby poradí. U ryb, které dostávaly potravu s 0,1 a 1 % Coriolu, došlo ke zvýšené produkci protibakteriálně působících volných reaktivních kyslíkových a dusíkových radikálů. Také se zvýšila schopnost fagocytózy imunitními buňkami, tj. schopnost pohltit a zpracovat, tj. zabít, bakterii. Zvýšila se též aktivita enzymů, které bakterie ničí a tráví, např. myeloperoxidáza, lysozomální enzymy…

Úmrtnost ryb byla u 0,1 % Coriolu 45 % u 1 % Coriolu 35 %. Zatímco u 0 % Coriolu byla 80% a u 0,01 % 55%.

Jak je tedy patrné Coriolus dokáže připravit imunitní systém tak, že tento pak lépe čelí i tak závažné infekci, na kterou zemře 80 % ryb, pokud nejsou léčeny, zatímco v případě užívání 1 % Coriolu
se úmrtnost sníží na 35 %.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050464811004360

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář