Coriolus ovlivňuje B lymfocyty


Coriolus ovlivňuje  B lymfocyty


B lymfocyty jsou buněčnou složkou adaptivní, získané imunity. Jejich důležitou
funkcí je tvorba protilátek, kterými tělo čelí infekcím. K tomu je ovšem
potřebná řádná stimulace B lymfocytů. Imunoglobuliny jsou několika tříd, první
se v průběhu infekce začínají tvořit pentamerní molekuly IgM, dále také
protiinfekční vysoce specifické IgG. Dalšími protilátky jsou pak převážně
sliznici ochraňující dimerní IgA, s alergií a obranou proti parazitům spojené
IgE a také IgD protilátky vázané na membráně B lymfocytů.


Medicinální houby jsou známé svou schopností stimulovat, a tím aktivovat imunitní systém,
posilovat jeho funkce.


Takovou houbou je i Coriolus versicolor, outkovka pestrá.  Jedná se o medicinální houbu, jejíž služby
využívá čínská medicína po tisíce let ke zpomalení stárnutí, k čemuž přispívá
neutralizací volných radikálů, léčbě infekcí, ohřívání a harmonizaci organismu,
k potlačování rakovinných procesů, důležitou vlast notní je pak posilování
imunity, a pro její protirakovinné účinky.  Dokáže polysacharid z této houby
stimulovat i B lymfocyty? Před tuto otázku se postavil Dr. Yang.

 Se svým týmem vytvořil buněčnou kulturu splenocytů,
které kultivoval s polysacharidem z Coriolu. Poté sledoval produkci
IgM a IgG, analyzoval i buněčné receptory a signalizační cesty, jež jsou
spouštěny aktivovaných antigenem stimulovaných buněk.


Výsledky ukázaly, že polysacharidy z Coriolu dokáží u stimulovat u B lymfocytů
proliferaci, ale také je aktivovat tak, aby produkovaly protilátky IgM a IgG. A
to srze stimulaci povrchových imunoglobulinů a receptoru  TLR-4, čímž se spouští signální dráhy vedoucí
k aktivaci transkripčního faktoru NF-κB, jenž odpovídá za přepis mnohajaderných
genů.


Dlouho se prováděly pokusy, které se zaměřovaly na posílení aktivity vrozené imunity,
kterou medicinální houby jednoznačně podporují. Nyní se ukazuje, že houby mají
vliv i na adaptivní složku imunity, v tomto případě B lymfocyty.
Z výsledků tedy vyplývá, že Coriolus dokáže stimulovat imunitní systém
jako celek.

Zdroj:
Yang SF, Zhuang TF, Si YM, Qi KY, Zhao J. Coriolus versicolor mushroom polysaccharides exert
immunoregulatory effects on mouse B cells via membrane Ig and TLR-4 to activate
the MAPK and NF-κB signaling pathways. Mol Immunol. 2015 Mar;64(1):144-51.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář