Coriolus a ovlivnění imunity u zdravých lidí

Coriolus a ovlivnění imunity u zdravých lidí

 V povědomí lidí se již usazuje myšlenka, že medicinální houby dokážou řešit mnoho zdravotních obtíží. Nejde však pouze o tzv. „hašení požáru“, když už nemocí trpíme. Houby můžeme používat jako prevenci. Coriolus je zdraví velmi prospěšnou houbou, o čemž svědčí její využívání v tradiční čínské medicíně již tisíce let.

Je známé, že dokáže bojovat proti nádorovým bujením, snižovat oxidativní stres, chránit a regenerovat vnitřní orgány, bojovat s infekcemi, podporovat oslabený imunitní systém atd.

Jak je tomu ovšem u zdravých lidí. Jaký je přínos Coriolu pro imunitní systém?

Na imunitní systém nejvíce působí polysacharidy obsažené v houbě, např. beta glukany.

V klinické studii, kdy dobrovolníci pravidelně užívali extrakt z Coriolu a šalvěje červenokořenné ‒ Danshenu, se sledovalo, zda má užívání těchto extraktů vliv na buněčnou imunitu. Do studie bylo vybráno 100 jedinců, kteří dostávali 50mg/kg tělesné váhy Coriolu a 20mg/kg tělesné váhy Dashenu. Byli i dobrovolníci, kteří dostávali placebo, ti sloužili jako kontrolní skupina. Pomocí flow cytometrie se určily z krve dobrovolníkuů typy buněk, exprese receptorů a také se určovaly cytokiny v supernatantu. Výsledky ukázaly, že pravidelné podávání výše zmíněných extraktů vede k viditelnému nárůstu exprese genů pro IL-2 receptoru a zvyšuje se počet T pomocných lymfocytů, stejně tak i poměr CD4/CD8 lymfocytů. Navíc extrakty posílily produkci interferonu gamma. Došlo tedy k posílení imunitního systému, jeho buněčné složky. Testovány byly také možné nežádoucí účinky na ledviny a játra. Užívání extraktů nijak neovlivňuje funkce ani stav těchto orgánů, nemají negativní vliv na metabolismus kostí.

Ve studii se potvrdil posilující vliv extraktů na imunitní systém zdravých lidí. Je tedy možné a vhodné užívat je i jako prevenci, navíc bez rizika poškození ledvin, jater či kostí.

 

Zdroj:

Wong CK, Tse PS, Wong EL, Leung PC, Fung KP, Lam CW. Immunomodulatory effects of yun zhi and danshen capsules in health subjects--a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. Int Immunopharmacol. 2004;4(2):201-11.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář