Coriolus a HPV

V poslední době se často mluví a škodlivost očkování, jež by mělo ženy
ochránit před viry, jež vyvolávají rakovinu děložního čípku.

„Představitelé zdravotnického establishmentu i poslanci neznají nebo
vědomě přehlížejí skutečnost,“ říká prof. Anna Strunecká o záměru hradit
stále ještě nedostatečně vyzkoušené vakcíny.

Politici navrhují, aby rodiče dívek ve věku 13 až 14 let nemuseli
platit za vakcínu, která by je měla ochránit před viry, jež vyvolávají rakovinu
děložního čípku. Fyzioložka prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc., upozorňuje,
že vakcínu Gardasil, na evropském trhu dostupnou pod názvem Silgard, považují
američtí experti za nejnebezpečnější vakcínu, kterou se dnes očkuje. Totéž
platí o vakcíně Cervarix. Více zde.

Přitom přírodní řešení boje s HPV. Její jméno je Coriolus.
Coriolus patří mezi medicinální houby, které mají silné imunostimulační i přímé
protivirové účinky. Jeho podpora nespecifické složky imunitního systému vychází
hlavně z vysokého obsahu β glukanů a proteoglukanů. Tato kombinace se zdá
být velmi příhodnou pro potírání infekce human papilloma virem (HPV), který
stojí za rakovinou děložního čípku, ale i rakovinou v oblasti úst a krku.
90% rakovin děložního čípku vzniká na podkladě HP V infekce. Některé studie
přinášejí i zprávy o možné souvislosti mezi infekcí HP V a rakovinou prostaty.


Vprvních stádiích, kdy se na děložním čípku objeví předrakovinné změny, se provádí pouze
sledování, změny se neřeší, ale i u nich je riziko další progrese. Je tedy
nutná pravidelná observace, aby se v případě zhoršování invazivně zasáhlo.
Pokud by bylo možné zasáhnout již v této fázi nějakou účinnou neinvazivní
metodou, bylo by to více než žádoucí.


Možnosti testovat účinek této houby na virus HP V a dysplastické změny na děložních čípku
se chopilo vícero vědců, např. Prof. Todor Chernev, Dr Silva Couto, Dr. Jean  Monro, Dr. Stoyan Borisov aj. Vybrali si
přípravek Coriolus, který obsahuje biomasu bohatou na imunostimulační látky.


Dr.Silva Couto prováděl výzkum týkající se podávání Coriolu u pacientek s dysplastickými
změnami na děložním čípku, z nichž některé byly nakaženy i virem HPV.
Roční podávání preparátu v dávce 3g/den, jehož účinnost byla porovnávána
s kontrolní skupinou, v níž pacientky nebraly přípravek z Coriolu,
ukázala profit, který z užívání pacientkám plyne. U pacientek užívajících
přípravek z Coriolu došlo k regresi dysplastických změn (u pacientek
užívajících Coriolus o 72,5%, u skupiny bez suplementace 47,5%)  a ke clearence viru ( Coriolus 90%, bez
Coriolu 8,5%).

Studie Prof.Cherneva také potvrdily vliv Coriolu na HP V infekci. Byly provedeny dvě na sobě
nezávislé studie.

            
1.
 Studie proběhla mezi lety 2009‒2010 a zahrnovala 100 žen ve věku od 16‒50 let, které
byly infikovány vysoce a nízce rizikovými kmeny HP V co se rozvoje rakoviny
týká.  Byl jim po dobu 6 měsíců podáván
přípravek Coriolus 2x3 tablety, nebo bylo podávání Coriolu kombinované
s chirurgickou intervencí.


Pacientky byly vyšetřeny na HP V infekci, včetně určení subtypu HPV, byla provedena cytologie
materiálů z děložního čípku (PAP test) a určena tíže dysplastických změn.
To se provádělo na počátku a na konci studie. Výsledky potvrdily, že u 64 tj.
88%, ze 73 pacientek, které byly suplementovány Coriolem, a 25, tj. 93%,
z 27 pacientek, které měly kombinovanou léčbu, došlo k vymizení
infekce. Byly HP V negativní. Výsledky pacientek s PAP testem, jenž je řadil do
skupiny IIIa a IIIb, ukázaly zlepšení na PAP I nebo II.


Na konci prováděné studie zůstalo jen 11 HP V pozitivních pacientek. Ty byly pozitivní na
jeden nebo více suptypů, přičemž subtyp 16 je znám svou rezistencí k léčbě.

2.                
Studie se prováděla mezi lety 2010‒2012, 200 žen nakažených HP V bylo suplementováno
přípravkem Coriolus po dobu 6 měsíců v dávce 2x3 tablety.
Opět byly provedeny teysty na přítomnost viru HP V a určení jeho subtypu, prováděly se děložní stěry a
určovala se stádia dysplastických změn. Kontroly se prováděly 3. a 6. měsíc. Studie
se též zaměřila na možné negativní účinky a možné komplikace, jež by mohla
léčba způsobit v graviditě. 
Preparát byl také užíván partnery testovaných žen, a to u 70% párů,
z nich u  90% párů bylo po dokončení
léčby HP V negativních.


U 95% pacientek došlo k vymýcení viru, byly HPV  negativní.
Opět se ale ukázalo, že subtyp 16 je rezistentnější k léčbě. U HPV
pozitivních pacientek bez histologických změn na děložním čípku došlo
k úplné redukci viru již po 3 měsících léčby, u pacientek s lehkými  dysplastickými
změnami napomáhá Coriolus ke zvýšení virové clearence, v případě vyšších
stupňů dysplasie posiluje Coriolus imunitní systém a redukuje riziko relapsu.  


Prokázalo se též,že léčba Coriolem s sebou nenese vedlejší účinky a nemá vliv na případnou graviditu.


Dr.Jean Monro vypracoval schéma při kterém podávání Coriolu a kyseliny listové po dobu 8 týdnů ochrání
pacientky HP V pozitivní před rozvojem rakovinného bujení.

 
Dr.Borisov v roce 2012 pak koncipoval svou studii podobně jako dva první zmínění. Zařadil do ní 100
pacientek věku 16‒50 let, které byly pozitivní na vysoce rizikový subtyp HPV,
tj. 96 pacientek a 4 pacienty s méně rizikovým subtypem HPV.


Pacientky rozdělil do dvou skupin,73 členná skupina dostávala Coriolus 3g/den po dobu 6 měsíců. 27 pacientek bylo
suplementováno Coriolem a byla prováděna i chirurgická intervence. U pacientek
byly zjišťovány subtypy HPV, odebírány cytologické vzorky na zjištění stupně
dysplazie.


I jeho výsledky ukázaly, že téměř 90% pacientek pouze na Coriolu bylo po 6 měsících negativní na HPV, u pacientek
s kombinovanou léčbou to pak bylo 93%.

 
Vzhledem k množství nezávislých studií, které opakovaně potvrdily účinnost Coriolu na infekci HP V virem i na
dysplastické změny v oblasti děložního čípku, je možné tento považovat za
skutečně účinný.

 Zdroj:

http://www.positivehealth.com/article/cancer/coriolus-versicolor-as-an-effective-addition-to-the-treatment-of-hpv-infection

http://www.aneid.pt/pdf/Poster_Coriolus_Ohrid_2013_.pdf

http://www.mycologyresearch.com/pdf/articles/CORIOLUS_VERSICOLOR_En_MedLine_YBogdanova_WA_version2.pdf

Monro J. 2005. Cytokine Th1 to Th2 Shift can be Reversed
by Coriolus. Prospective  Trial for HPV
Control with Coriolus. Clinical Journal of Mycology, Vol. 1, Ed. 10: 4.
Trifonov G.Coriolus-a new addition to the arsenal for complex treatment of oncogynecological diseases.
 Akush Ginekol (Sofiia) 2009, 48
Supplement 1:18

 
Borisov S. Coriolus versicolor-Assessment of the Effects on Patients Infected
with Low-risk and High-risk HP V Subtypes. Clinical Journal of Mycology: 2-4.
January 2012.


Serth J .Panitz F, Paeslack U, Kuczyk MA, Jonas U. 1999 Increased levels of human

papillomavirus type 16 DNA in a subset of prostate
cancers. Cancer Res, 59(4):823-5

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář