Cordyceps proti autoimunitním onemocněním štítné žlázy

Cordyceps sinensis je hlavně
v tradiční čínské medicíně dobře známá houba. Přirozeně roste ve
vysokohorských oblastech Číny a Tibetu. Jedná se o houbu parazitickou. Poté, co
se spory houby uchytí na hmyzu či jeho larvách, živí se jejich tělem, až zcela
vyplní schránku živočicha. Současné věda věnuje Cordycepsu též velkou
pozornost, jelikož se ukazuje díky prováděným pokusům i klinických studiím, že
výrazně moduluje aktivitu imunitního systému, zabíjí rakovinné buňky i mnohé
patogenní mikroorganismy, posiluje fyzickou i psychickou kondici, zpomaluje
degenerativní pochody v těle atd.

V této studii se autoři
zaměřili právě na imunomodulační účinek Cordycepsu. Sledovali vliv Corbrin
kapsulí, což je léčivo vyrobené z Cordycepsu na autoimunitní onemocnění
štítné žlázy. Mezi tato onemocnění, která častěji postihují ženy, patří např.
Hashimotova thyreoiditida a Graves Basedova choroba. V krvi nemocných jsou
autoprotilátky, které vyvolávají zánět destruující štítnou žlázu, zvláště u
Hashimotovy thyreoiditidy může být přechodná zvýšená koncentrace hormonů štítné
žlázy v krvi, neboť jsou ničeny buňky obsahující tyto hormony a ty se
vylijí do oběhu, ale s ubývající funkční tkání, funkce štítné žlázy klesá.
U těžších případů jsou podávány léky tlumící aktivitu imunitního systému a také
se uměle doplňují hormony štítné žlázy.

Do studie bylo zařazeno 44 pacientů
s GB nemocí a 56 s Hashimotem. Tito byli náhodně rozdělení do skupin,
kdy část dostávala Corbrin ke standardní léčbě a část pouze standardní léčbu a
placebo. Byly sledovány hladiny hormonů štítné žlázy a také autoprotilátky,
aktivita T lymfocytů, jejich skupiny, tj. cytotoxické a pomahačské.  24 týdnů po léčbě. Výsledky ukázaly, že u
obou skupin pacientů došlo k poklesu autoprotilátek, u pacientů
s Corbrinem došlo k posunu složení skupin lymfocytů do normálu, neboť
u nemocných před léčbou byla vždy patologicky zvýšena některá
z testovaných skupin lymfocytů.

Autoři tedy dokázali, že podávání
Cobrinu navozuje rovnováhu mezi oběma skupinami T lymfocytů u obou typů
autoimunitních zánětů štítné žlázy. Je možnost, že při delším podávání by došlo
i k poklesu autoprotilátek a utlumení zánětu ničícího tkáň štítné žlázy.

He T, Zhao R, Lu Y, Li W, Hou X, Sun Y, Dong M, Chen L. Dual-Directional Immunomodulatory Effects of
Corbrin Capsule on Autoimmune Thyroid Diseases.  Evid Based Complement Alternat Med
2016.:1360386.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář