Cordyceps posiluje imunitní systém


Medicinální houby jsou známé jako silné imunostimulanty, nejinak je tomu u Cordycepsu
militaris (housenice červená), který je blízký příbuzní Cordycepsu sinensis,
taktéž parazituje na larvách hmyzu a má velmi podobné účinky jako známější
sinensis. Ponejvíce je používána v tradiční medicíně východní Asie.  Je vědecky potvrzeno, že má protirakovinné, hypolipidemické,
hypoglykemizující účinky, snižuje únavu, urychluje regeneraci aj.


Imunostimulační účinky C. militaris byly mnohokráte testovány na buněčných kulturách i na
zvířatech, ale testy na lidech se objevují zřídka. V této studii se vědci
zaměřili na to, zda C. militaris zvyšuje buněčnou imunitu u zdravých dospělých
mužů. Vybraní muži byli rozděleni do dvou skupin, 39 mužům bylo podáváno 1,5 mg
C. militaris v kapsulách. V kontrolní skupině, která čítala 40 mužů,
se podávaly stejné kapsule, jen byly plněné placebem. Testování probíhalo 4
týdny.


Pak se sledovala aktivita NK buněk, proliferace lymfocytů, koncentrace vybraných prozánětových
a imunitní buňky podporujících cytokinů − IFN-γ. IL-12, IL-2, TNF-α.


Výsledky z krve odebrané v den 2, po 2 a 4 týdnech, ukázaly, že při užívání C.
militaris po dobu 4 týdnů došlo k signifikantnímu nárůstu aktivity NK
buněk, počtu lymfocytů a produkci IFN-γ a IL-2. Tyto hodnoty byly samozřejmě
porovnány se startovními hodnotami i hodnotami na konci testu u mužů, kteří
dostávali placebo, zde samozřejmě nedošlo ke změnám ve výsledcích provedených
krevních testů.


Je tedy nezpochybnitelné, že C. militaris dokáže posílit imunitní systému i u zdravých
jedinců. Je tedy možné jej užívat jako preventivní přípravek na posílení imunity
např. v období podzimu a zimy, kde je vyšší výskyt infekčních onemocnění.


Kang.HJ,Baik HW, Kim SJ, Lee SG, Ahn HY, Park JS, Park SJ, Jang EJ, Park SW, Choi JY, Sung JH, Lee SM. Cordyceps militaris Enhances Cell-Mediated Immunity in Healthy Korean.Men. J mED Food 2015 Aug 18.  

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář