Cordyceps a systémový lupus

Cordyceps a systémový lupus


Problematika autoimunitních nemocí je stále palčivější. Přibývá lidí, kteří trpí nějakou autoimunitní
chorobou, při níž se vytváří protilátky napadající vlastní tělesné antigeny,
což vede k zánětové reakci, poškození tkání atd. Pacienti nejčastěji
trpívají např. revmatoidní artritidou, diabetem mellitem I, nespecifickými
střevními záněty, Sjögrenovou nemocí či systémovým lupusem. Léky, které jsou
k ovlivnění autoimunitních nemocí používané, mají řadu nežádoucích účinků,
včetně utlumení reaktivity imunitního systému a větší náchylnosti
k infekcím, je tedy snaha vědců nalézt možná léčebná řešení na poli přirozených
látek.


Jedním z možných řešení by mohlo být využití medicinálních hub, např. Cordycepsu. Tuto možnost brali
v potaz vědci vedení Dr. Chenem. 
V pokusu použili extrakt z mycélií divoce rostoucí formy Cordycepsu
u speciálně vyšlechtěných myší. Tyto myši jsou vysoce náchylné k rozvoji
lupusu. V pokusu bylo využito 40 myší rozdělených do 4 skupin. Třem
skupinám bych podáván extrakt v dávce 2,4mg/g/den, zahájení léčby pak bylo
odstupňováno. Skupině 1 byl extrakt podán ve 3 měsících, 2. skupině v 6 a
3. skupině v 8 měsících jejich věku, 4. skupině, sloužící jako kontrola,
extrakt podáván nebyl.


Sledovanými hodnotami byly autoprotilátky proti dvoušroubovici DNA, proteinurie, CD4 lymfocyty a také
úmrtnost myší.


Výsledky ukázaly,že Cordyceps zlepšuje šanci myší na přežití, snižuje proteinurii, tedy nedochází
vinou nemoci k tak výraznému poškození ledvin. Je také snížená koncentrace
autoprotilátek oproti kontrolní, ničím neléčené skupině, největší efekt se pak
objevuje v 1. dvou skupinách, tedy těch, ve kterých byla nasazena léčba
Cordycepsem nejdříve. Navíc došlo ke snížení CD4 lymfocytů, jež mohou
stimulovat B lymfocyty k produkci protilátek, ve prospěch CD8.


Výsledky tedy ukazují,že časné podávání extraktu zlepšuje stav myší, snižuje progresi nemoci, ovlivňuje
a moduluje imunitní systém.

Zdroj:
Chen JL, Chen YC, Yang SH, Ko YF, Chen SY. Immunological alterations in lupus-prone autoimmune (NZB/NZW) F1 mice by
mycelia Chinese medicinal fungus Cordyceps sinensis-induced redistributions of
peripheral mononuclear T lymphocytes. Clin Exp Med. 2009 Dec;9(4):277-84.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář