Cordyceps a makrofágy

Cordyceps a makrofágy

Medicinální houby jsou velmi přínosným pomocníkem pro posílení lidského zdraví. Působí jako prvek prevence, ale i léčebně. Využívají se např. v tradiční čínské medicíně, ale začíná je objevovat a potvrzovat jejich účinky i medicína západní. Jsou potvrzeny účinky protirakovinné, imunomodulační, antidiabetické, hypolipidemické, hepatoprotektivní aj.

Jak už bylo naznačeno, Medicinální houby jsou silným stimulantem imunitního systému. Ne jinak je tomu v případě Cordycepsu. Nejvýraznější stimulační účinky mají polysacharidy, hlavně beta glukany. Dle výzkumů dokáží stimulovat celý imunitní systém. Největší efekt však mají na vrozenou buněčnou imunitu, např. na makrofágy.

Nedávno však byl z Cordycepsu extrahován nový polysacharid, který dostal označení PLCM.


I tento má silné stimulační účinky. Ukázalo se, že indukuje produkci oxidu dusnatého myšími makrofágům podobnými buňkami.

Následující podrobnější studie pak dokládají, že tento polysacharid nestimuluje makrofágy
jen k tvorbě oxidu dusnatého, ale i kyslíkových radikálů, ale hlavě prozánětových cytokinů, jakým je např. TNF-α.

Tento polysacharid pak také zvyšuje fagocytární aktivitu makrofágů, tj. schopnost
pohltit cizorodý materiál či apoptotické, nekrotické buňky aj.

Tohoto efektu polysacharid dosahuje vazbou na Toll like receptory, převážně pak na TLR2 a 4, a také na dektin-1, což následně aktivuje signální dráhu zahrnující mitogenem aktivovanou protein kinázu (MAPK) a transkripční faktor NF-κB, jenž stojí za přepisem genů kódujících také prozánětové cytokiny.

 

Je tedy jasné, že Cordyceps disponuje mnoha polysacharidy a jinými složkami, které mají silný vliv na
imunitní systém, což je možné využít např. pro posílení imunitní odpovědi v období infekce, ale i rakovinného bujení.

 

Zdroj:

Lee JS, Kwon DS, Lee KR, Park JM, Ha SJ, Hong EK. Mechanism of macrophage activation induced by
polysaccharide from Cordyceps militaris culture broth. Carbohydr Polym. 2015 Apr 20;120:29-37.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář