Chaga (Inonostus obliquus, rezavec šikmý) patří mezi víceleté dřevokazné houby.


Chage(Inonostus obliquus), rezavec šikmý) patří mezi víceleté dřevokazné houby. Nalézají se hlavně na
břízách (jilmu, jasanu…) v oblasti Ruska, hlavně na Sibiři.  Sbírá se na jaře a na podzim, kdy má nejvíce
účinných látek, které získává i ze svého hostitelského stromu.  V tradiční ruské medicíně se využívá po
stovky let proti různým neduhům, zvláště proti chorobám trávicího systému,
jater. Vědecky je potvrzeno, že podporuje imunitní systém, působí
pratirakovinně a protiinfekčně, má antioxidační účinky aj. Ačkoli je houba
podrobovaná mnoha studiím, je sledováno její složení, přesto se stále objevují
nové a nové složky.

V této studii byl nalezen ve vodě rozpustný polysacharid
označený jako IP3. Tento polysacharid se skládá z těchto cukrů: rhamózy,
arabinózy, glukózy a galaktózy v poměru 2,5 : 4,6 : 1: 2,6.

Polysacharid má velmi výrazné účinky − posiluje
proliferaci, dělení buněk imunitního systému po stimulaci concavalinem A a
lipopolysacharidem z mikrobů. Dalším zjištěním bylo, že IP3 také zvyšuje u
imunitních buněk syntézu prozánětových aktivaci imunitního systému
podporujících cytokinů IL-2, IL-6, IL-12 a TNF-α. Podporuje též fagocytární
schopnosti makrofágů.

Jeho přímý protinádorový se skrývá ve schopnosti aktivovat expresi Bax, což
je protein působící proapoptoticky, tj. navozuje buněčnou smrt, a oslabuje
působení protiapoptotického proteinu Bcl-2. Rakovinné buňky tedy při působení
IP3 hynou.

Jedná se tedy o polysacharid, který by mohl být využit i v klinické
praxi, např. na léčbu lymfomů, neboť by zároveň moduloval aktivitu imunitního
systému.


Chen Y. Huang Y, Cui Z, Liu J. Purification, characterization and biological activity of a novel
polysaccharide from Inonotus obliquus. Int J Biol Macromol. 2015 Aug;79:587-94. doi:
10.1016/j.ijbiomac.2015.05.016.

 

 


.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář