Chaga a monocyty

Chaga (rezavec šikmý, Inonotus obliquus) je cizopasná chorošovitá medicinální houba
pocházející z Ruska a Sibiře. Nejčastěji ji nacházíme na břízách, jasanu
či jilmu. Z těchto stromů čerpá živiny. Díky svým účinkům na lidské zdraví
se rozšířila do celého světa. V tradiční ruské medicíně se užívá hlavně na
nemoci trávicího ústrojí a také jako imunitu posilující lék. S houbou byly
prováděny mnohé pokusy, které potvrdily, že houba disponuje mnoha bioaktivními
složkami, které se podílejí na posilování imunity, mají protirakovinné účinky,
působí projektivně a hojivě na trávicí i močový systém aj.

V tomto pokusu se vědci zaměřili na to, jak Chaga ovlivňuje chování imunitních buněk,
jakými jsou monocyty. Jedná se o buňky, které patří do vrozené imunity,
produkují velké množství působků, které aktivují další složky imunitního
systému, a dokážou se transformovat do makrofágů, které pohlcují cizorodý
materiál i poškozené buňky.

Monocyty v přítomnosti extraktů a vyrobených frakcí z polysacharidů Chagy začaly produkovat větší
množství prozánětových a stimulačních působků, cytokinů, tj. např. TNF-α,
IFN-γ, IL-1β a IL-2. Navíc se ukázalo, že přidaný extrakt nemá žádný negativní
vliv na monocyty, není pro ně cytotoxický. Nejúčinněji byly polysacharidy ze
sklerocia Chagy, ty podpořily zvýšení koncentrace všech čtyř cytokinů. Na
zvýšení IL-1β se nejvíce podílí exo-a endopolysacharidy. V případě
čištěných frakcí exo- a endopolysacharidů pak došlo k posílení produkce
všech cytokinů. Tyto polysacharidy jsou složené hlavně z glukózy,
galaktózy a manózy.

Z pokusů vyplynulo, že všechny použité extrakty a frakce z Chagy
stimulovaly monocyty k produkci cytokinů, některé pak účinněji. Posílení
funkce monocytů vede v imunitním systému i k posílení celkové
imunitní reakce, odpovědi např. na infekce.

Xu X, Li J, Hu Y. Polysaccharides
from Inonotus obliquus sclerotia and cultured mycelia stimulate cytokine
production of human peripheral blood mononuclear cells in vitro and their
chemical characterization. Int Immunopharmacol. 2014 Aug;21(2):269-78. doi:
10.1016/j.intimp.2014.05.015.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář