Astma a cordyceps

Astma a cordyceps

Cordyceps militaris patří
mezi cizopasné medicinální houby, které jsou silnými imunostimulátory a
adaptogeny. Toho dlouhá tisíciletí využívá čínská medicína a využívá cordyceps
k léčbě mnoha zdravotních obtíží. Cordyceps se dostal i do popředí zájmu
klasické medicíny a vědců, kteří zkoumají jeho potenciál. Potvrzuje se, že je
dokáže zabíjet rakovinné buňky, být prevencí, ale i léčbou mnoha civilizačních
nemocí aj. Vzhledem k jeho schopnosti modulovat odpověď imunitního systému,
se vědecká činnost zaměřuje nejen na jeho schopnost posílit imunitní odpověď
v případě infekčních stavů a nádorových nemocí, ale také na schopnosti
tlumit nadměrnou aktivitu imunitního systému, s čímž se setkáváme
v případě alergických či autoimunitních nemocí. Mezi alergická onemocnění,
která mohou silně zasahovat do lidského života, je astma. Jedné se o chronické
zánětové onemocnění sliznice dýchacích cest, průdušek, které není vyvoláno
infekcí. Zde jde o nadměrnou obrannou reakci na podněty přicházející
z vnějšího prostředí, které mohou být naprosto neškodné. Reakce způsobuje
otok sliznice, zvýšeně se produkuje hlen. V případě akutního astmatického
záchvatu pak dochází ke stažení průduškových stěn, zmenší se průsvit dýchacích
cest a vzduch nelze vydechnout ani nadechnout. V dnešní době sice existuje
velmi účinná udržovací léčba, přesto je však trendem obracet se i
k přírodě a hledat pomoc v ní.

Pokus byl proveden na myším modelu. Myši
byly senzibilizovány, alergizovány intraperitoneálně (do břišní dutiny) podaným
ovalbuminem. V den 0 a 14. den byl myším podán intranasální ovalbumin, tj.
vstříknut na nosní sliznici. Takto senzitivizované, na alergen citlivé, myši
byly rozděleny do skupin, když jedna dostávala C. militaris a další skupiny pak
prednisolon, montelukast nebo placebo, a to mezi  15‒17. dnem pokusu.

Následně se měřila průdušková
hyperaktivita na podání aerosolu obsahujícího metacholin, který způsobuje
stažení průdušek. Jedná se o bronchoprovokační test. K zjištění zánětové
odpovědi byla prováděna bronchoalveolární laváž, výplach plic, a odebírala se
krev.

Výsledky přinesly zajímavé poznání. U
myší se po podání ovalbuminu rozvinul výrazný alergický zánět v dýchacích
cestách. Tento se zlepšil po podávání klasických léků užívaných při léčbě
astmatu, tj. prednisolonu a monktelukastu. Účinek C. militaris nebyl tak silný
jako u léků, stejně tak v případě vyvolané hyperreaktivity po podání
metacholinu. Prednisolon a montelukast si vedly lépe. Přesto je možné říci, že
C. militaris dokáže ovlivnit nejen zánět probíhající v dýchacích cestách
alergika, ale dokáže snížit i zvýšenou reaktivitu, která může vést ke stažení
průdušek a dušnosti. Je otázkou, zda by vyšší dávky houby či její delší užívání
nepřineslo lepší výsledky, než jaké zaznamenaly vědci.

 Zdroj:

Hsu CH, Sun
HL, Sheu JN, Ku MS, Hu CM, Chan Y, Lue KH. Effects of the immunomodulatory agent Cordyceps
militaris on airway inflammation in a mouse asthma model. Pediatr
Neonatol. 2008;49(5):171-8.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář