Agaricus ochraňuje imunitní buňky před vlivem kadmia

Agaricus (Agaricus blazei Murill, Agaricus brasiliensis, žampion mandlový) pochází, jak už jeden z jeho názvů napovídá z oblasti Amazonie. Zde je domorodci označován na houbu od Boha. To je dáno tím, že je jednak chutnou potravinou, a jednak podporuje zdraví a dokáže pomoci s mnoha zdravotními neduhy. Agaricus je nyní rozšířen po celém světě, resp. jeho pěstování. A to i díky tomu, že účinky, které již znali domorodí indiáni, se potvrzují vědeckými postupy. Existují tedy studie o tom, že Agaricus moduluje aktivitu imunitního systému, má protirakovinné, antioxidační, protiinfekční, cholesterol a cukr snižující účinky atd.

Agaricus ve vztahu k imunitnímu systému řešila i tato studie. Tématem bylo, zda Agaricus dokáže ochránit imunitní buňky v přítomnosti kadmia, které u nich spouští apoptózu, tj. dochází k buněčné smrti.

Pokusy se prováděly na sedmidenních kuřatech, která byla rozdělena do 4 skupin, jedna dostávala denně 140 mg kadmium chloridu v potravě, další dostávala roztok s Agaricem (0,2 ml), další dostávala kadmium a Agaricus (140 mg + 0,2 ml). Kontrolní skupina nedostávala nic.

Ve skupině, kdy se podávalo pouze kadmium, došlo ke zvýšení počtů buněk, které podlehly apoptóze, buněčné smrti, a to díky stimulaci receptoru TLR4, jehož počty jsou v přítomnosti kadmia mnohem vyšší.  To vyústí i v nárůst koncentrace prozánětových cytokinů (IL-1β, IL-6, and TNF-α). Byl též zvýšen přepis kaspáz, které apoptózu zahajují, poklesla koncentrace bílkovin, které apoptózu blokují (Bcl-2) a zvýšila se koncentrace těch, které
apoptózu potvrzují (Bax). Zvyšuje se též produkce prozánětových cytokinů (IL-1β, IL-6 a TNF-α). Pokud se podával Agaricus, k takovým změnám nedošlo. Cytokiny, exprese TLR4, apoptóza…, nic z toho se nezvýšilo.

Je tedy jasné, že podávání Agaricu omezuje vliv kadmia na imunitní buňky, zabraňuje tak jejich smrti a nežádoucí produkci prozánětlivých cytokinů.

Liu W, Ge M, Hu X, Lv A, Ma D, Huang X, Zhang R. The Effects of Agaricus blazei Murill Polysaccharides on Cadmium-Induced Apoptosis and the TLR4 Signaling Pathway of Peripheral Blood Lymphocytes in Chicken. Biol Trace Elem Res. 2017 Mar 10.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář