Agaricus blazei Murill stimuluje dendritické buňky


Agaricus blazei Murill stimuluje dendritické buňky


Agaricus blazei Murill je houba přirozeně se vyskytující v Brazílii, kde je využívána
v tradiční medicíně jako léčivo na širokou škálu zdravotních obtíží. Díky
tomu, že je tato houba bohatá na glukany, dobře stimuluje imunitní systém,
včetně protinádorové imunity. Dokáže stimulovat buňky nespecifické, vrozené imunity,
tj. monocyty, NK buňky, dendritické buňky.


V této studii se vědci zaměřili právě na populaci dendritických buněk a to, jak ji
ovlivní výtažek, jehož hlavní součástí je AbM.


Dendritické buňky hrají podstatnou roli v prezentaci, předkládání antigenu buňkách
získané, specifické imunity, hlavně T lymfocytům, jsou nepostradatelným
spojovacím komunikačním článkem mezi vrozenou a získanou složkou imunitního
systému, díky expresi kostimulačních povrchových molekul i syntéze velkého
množství cytokinů.


Stidie prokázala, že výtažek stimulovat dendritické buňky, což se prokázalo zvýšenou
expresí membránových molekul jako např. CD1a, CD14,
CD40, CD80, CD83, CD86. Navíc produkovaly dendritické buňky inkubované
s výtažkem větší množství cytokinů. Zmíněné membránové molekuly ukazují na
dozrání, aktivaci, zlepšení prezentace antigenu i zvýšení schopnosti zabíjet
Gram negativní bakterie těmito dendritickými buňkami. Dochází však ke snížení
exprese adhezních integrinových molekul CD11c,
které  zajištují migraci buněk
z krevního oběhu to tkání, což by mohlo znamenat, že tyto dendritické
buňky zůstávají v krevním oběhu, kde mohou stimulovat další buňky
imunitního systému. Navíc se na dendritických buňkách objevila molekula CD69,
která se vyskytuje na aktivovaných T a B lymfocytech a NK buňkách.


Stimulace produkce prozánětových cytokinů je zprostředkována skrze aktivaci TLR2
receptoru, díky čemuž dochází k aktivaci a translokaci transkripčního
faktoru NF-κB  do jádra buňky, díky tomu
je zahájen přepis genů kódujících právě prozánětové cytokiny.


Je možné říci, že výtažek obsahující vysoký podíl AbM je silným stimulantem dendritických
buněk. Posiluje veškeré jejich přirozené funkce, čímž se posílí i další odezva
imunitního systému, což je důležité hlavně v případě infekcí či nádorových
nemocí.

Zdroj:

Tangen J-M, Ama T and G H. Stimulation of
human monocytic cells by the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill
induces expression of cell surface markers associated with activation and
antigen presentation. Appl Sci Rep. 2014; 1:1.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář