Agaricus blazei Murill a jeho stimulační vliv dendritické buňky vzešlé z monocytů

Agaricus blazei Murill a jeho stimulační vliv  dendritické buňky vzešlé z monocytů

Medicinální houby ovlivňují vrozenou, nespecifickou
složku imunitního systému skrze receptory pro součásti jejich buněčných stěn.
Jedná se o receptory TLR (toll like), receptory pro manózu či dektin. Do vazbě
receptoru s příslušnou součástí stěny hub dochází k aktivaci imunitní
buňky, tj. dendritické buňky, makrofágů…

Takto aktivované buňky tvoří prozánětové cytokiny,
které posilují imunitní odpověď, navíc aktivují i adaptivní složku imunity, tj.
lymfocyty, když jim předkládají zpracovaný antigen ve vhodném cytokinovém
prostředí.

Je potvrzené, že u monocytů výtažek AbM zvyšuje
produkci oxidu dusnatého, cytokinů TNFα, 
IL-8  či IL-12. Dendritické buňky
podporuje v dozrávání a naplnění jejich funkcí. Dendritické buňky jsou
významným spojovacím prvkem mezi přirozenou a získanou imunitou. Prezentují
antigen, jsou nositeli druhého signálu nutného pro aktivaci buněčné odpovědi,
stejně tak produkují stimulující cytokiny.

V provedených testech byly sledovány exprese
povrchových molekul, které se objevují po stimulaci, při dozrávání
dendritických buněk aj. a také produkce cytokinů po kultivaci monocytů
s přípravkem, který obsahoval vysoký podíl AbM.

Provedené zkoumání exprese povrchových znaků buněk
přineslo překvapení, když monocyty získaly jiný charakter.  Ztratily znaky typické pro monocyty a získaly
fenotyp dendritických buněk. Změnily se v buňky dendritické.

Jednoznačně se zvýšila produkce prozánětových
cytokinů IL-8, TNFα, IL-1β a IL-6. Navíc se zvýšila i syntéza granulocytární
populaci stimulující růstový faktor G-CSF.

Po stimulaci imunitních buněk pomocí AbM než po stimulaci
pomocí LPS lipopolysacharidu, který je imunitním systémem považován za
nebezpečný vzor, neboť je součástí buněčných stěn bakterií, a imunitní systém
tak na něj reaguje silnou obrannou reakcí.

Mnohé studie opakovaně potvrzují, že výtažky
z medicinálních hub mají vysoce stimulační a prozánětlivý vliv, pokud jsou
využity v in vitro studiích.  Zde je další doklad jejich ohromného potenciálu
ovlivňovat imunitní systém.

Zdroj:


Førland DT, Johnson E, Tryggestad AM, Lyberg T, Hetland G. An extract based on the medicinal mushroom Agaricus
blazei Murill stimulates monocyte-derived dendritic cells to cytokine and
chemokine production in vitro. Cytokine. 2010;49(3):245-50.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář