Agaricus bisporus a blazei mají podobný vliv na imunitní systém

Houby z rodu Agaricus jsou jedlými a mívají
léčebné účinky. Těmi se vyznačuje hlavně Agaricus blazei Murill a bisporus.  Je vědeckými postupy potvrzeno, že dokážou
modulovat aktivitu imunitního systému, mají protirakovinné účinky, slouží jako
snižovače koncentrace cukru a tuků v krvi, vychytávají volné radikály aj.

Co se imunitního systému týká, nejvíce se v jeho
stimulaci uplatňují houbové polysacharidy ‒ beta glukany.

Vědce zajímalo, zda je rozdíl mezi tím, jak působí
na imunitní systém Agaricus blazei Murill (AbM) a Agaricus bisporus (Ab). Byly
tedy vytvořeny dva etanolové extrakty, které byly testovány in vitro, tj. na buněčné kultuře
vytvořené z monocytických buněk z linie lidské myeloidní leukemie.
Tyto buňky se mohou po stimulaci forbol 12-myristat 13-acetatem diferencují do
„makrofágů“, tedy buněk přirozené imunity.

Nejprve se provedla analýza složení obou extraktů.
Ta odhalila, že oba extrakty obsahují (1→6),(1→4) α-glukany, (1→6)
β-glukan a mannogalaktan. Extrakty se lišily v množství, koncentraci
jednotlivých polysacharidů. AbM extrakt obsahoval více β-glukanu oproti Ab, ale
Ab extrakt obsahoval větší podíl mannogalaktanu.  

Oba extrakty pak působily na testované buňky aktivačně. Došlo
k nárůstu transkripce genů pro prozánětové cytokiny IL-1β a TNF-α, zvýšila
se též aktivita COX-2 (cyklooxygenáza-2). AbM navíc ale dokáže i tlumit odpověď
testovaných buněk, pokud jsou stimulovány silným bakteriálním antigenem, jakým
je lipopolysacharid (LPS). Tlumení zánětlivé odpovědi může být vhodné, aby
nedošlo k přemrštěné aktivaci imunitního systému a zánětové odpovědi,
která může poškodit tkáně.

Je zde patrný mírný rozdíl v působení obou extraktů, který je patrně
dán i rozdílným zastoupením jednotlivých polysacharidů. Výsledky ukazují, že
extrakt z AbM má komplexnější regulační vliv na imunitní systém, dokáže
jej aktivovat, ale i tlumit v případě zvýšené prozánětové aktivity po
stimulaci LPS.

.

Smiderle FR,
Ruthes AC, van Arkel J, et al. Polysaccharides from Agaricus bisporus and Agaricus
brasiliensis show similarities in their structures and their
immunomodulatory effects on human monocytic THP-1 cells. BMC Complementary and Alternative Medicine.
2011;11:58. doi:10.1186/1472-6882-11-58.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář