Agaricus a jeho vliv na produkci mediátorů imunitního systému.

Agaricus blazei Murill a jeho vliv na produkci mediátorů imunitního systému

Agaricus blazei Murill původem z brazilských pralesů je všestranně využitelná houba
coby kulinářsky i coby léčebný prvek. Je stejně jako všechny medicinální houby
silným stimulantem imunitního systému.

V čem a jak právě on stimuluje a aktivuje imunitní odpověď?

Na tuto otázku odpověděla jedna ze studií, která testovala účinek výtažku
z AbM in vitro i in vivo u zdravých dobrovolníků.

Sledované parametry zahrnovaly 17 položek, mezi nimiž byly cytokiny pro i protizánětové,
např. TNF alfa, interleukiny IL-4, 5, 12, 17, interferon gamma, chemokiny i
růstové faktory.

Při stimulaci plné krve ex vivo pomocí extraktu
s vysokým obsahem z AbM došlo ke zvýšení koncentrace všech sledovaných
parametrů, a to v závislosti na podané dávce, která se pohybovala od 0,55%.
Při testech na dobrovolnících, tedy in
vivo, kteří užívali 60 ml extraktu po dobu 12 dní, došlo ke snížení koncentrace
interleukinu 1beta, 17, 2 a TNF alfa.

Rozdílnost působení na krevní vzorek a na lidský organismus může být ovlivněn mnoha faktory, mimo
jiné i procesem vstřebávání ve střevě, kdy velké komplexy, jakými jsou i beta
glukany, nemusejí projít střevní stěnou, navíc v těle se uplatní i jako
silné antioxidanty a neutralizací volných radikálů ztrácí část svého
stimulačního potenciálu.

Z výsledků provedených testů se zdá, že zatímco v laboratorních podmínkách působí extrakt silně stimulačně a
prozánětově, při použití v organismu může mít i účinky opačné, a mírně
tlumit některé imunitní reakce, nadměrnou aktivitu imunitního systému společně
s velkým benefitem v podobě neutralizace toxických volných radikálů.

Zdroj:

E.Johnson, D. T. Førland, L. Sætre, S. V. Bernardshaw, T. Lyberg, and G. Hetland,
“Effect of an extract based on the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill on
release of cytokines, chemokines and leukocyte growth factors in human blood ex
vivo and in vivo,” Scandinavian Journal of Immunology, vol. 69, no. 3, pp.
242–250, 2009.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář