Agaricus a jeho protizánětlivé působení

Agaricus a jeho protizánětlivé působení


Medicinální houby jsou známé širokou paletou posilujících a s mnoha neduhy a nemocemi
pomáhajících účinků. Nejinak je tomu u medicinální houby Agaricus blazei
Murill. Ne nadarmo se jí také říká sluneční hřib radosti či houba od Boha.
Byla objevena v pralesích Brazílie a nyní je díky svým vlastnostem
využívána po celém světě. Mezi její významné plusy patří schopnost modulovat a
zlepšovat činnost imunitního systému, potírat nemoci jako rakovina, tonizovat
celý organismus atd.


Právě její vliv na imunitní systém se rozhodli vědci blíže prozkoumat, a to
v pokusu, kdy se mělo potvrdit, či vyvrátit její protizánětlivé působení.


Zánět může mít podobu léčivého a hojivého prvku, ale pokud je příliš silný či
dlouhotrvající může organismus poškodit. V mnoha případech je tedy nezbytné
aktivitu imunitního systému tlumit.

 
Ve studii byl využit vodný roztok obsahující polysacharidy z AbM v dávce
200 mg/kg
tělesné hmotnosti
u krys, kterým byly odňaty vaječníky a trpěly osteopenií (prořídnutím kostní
tkáně). Extrakt jim byl podáván po dobu 8 týdnů. Samozřejmě byla také skupina
myší se stejným „postižením“, které extrakt nedostávaly, aby bylo možné
porovnat stav obou skupin krys.


K ověření účinků extraktu vybrali vědci tyto parametry: sérový malondialdehyd,
transkripční faktor  NF- κ B, celkový počet
polymorfonukleárních imunitních buněk, hladinu IL-1 β, inducibilní syntázu
oxidu dusnatého,  TNF- α, expresi
adhezivních molekul atd. tedy parametry, jež jsou prokazatelně spjaté se
zánětovou reakcí.


Analýzou krevních vzorků pak zjistili, že mnohé z testovaných parametrů
potvrzujících zánět u krys, jimž byl podáván extrakt, poklesly v porovnání
s hodnotami, které byly naměřeny u krys, jimž extrakt podáván nebyl.

 
Extrakt tak nade vší pochybnost dokáže modulovat odpověď imunitního systému, a to tak, že
tlumí zánětovou odpověď. Snižuje hladiny mediátorů, transkripčního faktoru  NF- κ B i počty imunitních buněk, které stojí
za posilováním a protrahováním zánětové reakce.

 Zdroj.
Wang P.Li. XT, Sun L, Shen L. Anti-Inflammatory Activity of Water-Soluble Polysaccharide of Agaricus
blazei Murill on Ovariectomized Osteopenic Rats. Evid Based Complement Alternat Med.
2013;2013:164817.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář