Agaricus a Ganoderma a ochrana imunitních buněk u diabetu

Agaricus blazei Murill, žampion mandlový, pochází
z oblasti Jižní Ameriky, kde byl a je domorodci využíván k léčení
mnoha nemocí. Díky své léčebné síle se rozšířil dále do světa, kde je uměle
pěstován, neboť poptávka po něm je vysoká. Vědecká obec se o tuto houbu také
zajímá a mnohými pokusy potvrdila, že Agaricus má posilující vliv na imunitní
systém, zároveň však dokáže tlumit záněty, alergické i autoimunitní, má účinky
protirakovinné, protiinfekční, tonizuje psychiku, reguluje hladinu cholesterolu
a cukrů v krvi aj.

V této studii se vědci zaměřili na vliv Agaricu
na diabetes I. Při diabetu dochází k vzniku oxidačního stresu, narůstá
množství volných kyslíkových a dusíkatých radikálů. Volné radikály působí
cytotoxicky a zvyšují apoptózu u imunitních buněk v krvi.

Pokus byl prováděn na krysích leukocytech, zda
extrakt z Agaricu ovlivní L-arginin/oxid dusnatý systém, který je zdrojem
volných radikálů. Pokus byl prováděn za normálních a experimentálních
diabetických podmínek.  

Krysy byly rozděleny do 6 skupin, kontrolní,
kontrolní s Agaricem, kontrolní s Ganodermou, experimentální
s diabetem, skupinu s diabetem a Agaricem a poslední skupinu tvořily
diabetické krysy a dostávaly Ganodermu. 

Podávání prášků z hub se snížila aktivita
enzymu NO syntézy, taktéž se snížila koncentrace volných dusíkatých radikálů ve
prospěch stabilních dusíkatých produktů. Také se stabilizoval počet leukocytů,
u nich došlo k snížení aktivity proapoptotického proteinu p53 a zvýšila se
aktivita protiapoptotického Bcl-2.

Je tedy jasné, že podávání prášku z Agaricu či
Ganodermy koriguje metabolismus dusíky a tvorbu volných radikálů a ochraňuje
leukocyty před apoptózou.

,
Yurkiv B.Wasser SP, Nevo E, Sybirna NO.The Effect of Agaricus brasiliensis and Ganoderma lucidum Medicinal
Mushroom Administration on the L-arginine/Nitric Oxide System and Rat Leukocyte
Apoptosis in Experimental Type 1 Diabetes Mellitus. Int J Med Mushrooms.
2015;17(4):339-50.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář