Agaricus a alergie

Agaricus a alergie

Agaricus blazei Murill je medicinální houba, jejíž domovina je v brazilských pralesích, kde je využívána domorodými kmeny k léčbě mnoha neduhů. Díky svým účinkům, které jsou prokazovány i moderními
technologiemi, se dostala do celého světa. Krom výrazných imunitu posilujících účinků, má i účinky protiinfekční či protinádorové.

Další její vlastní je schopnost nejen imunitní systém posilovat, ale hlavně celkově modulovat jeho aktivitu, což je velmi přínosné hlavně u autoimunitních a alergických onemocněních.

Alergií v dnešní době trpí stále větší počet lidí. V imunitním systému atopických alergiků se setkáváme s několika
odlišnostmi. Je to přítomnost IgE protilátek ve vyšších koncentracích a zvýšená aktivita Th2 populace T lymfocytů. Tyto produkují cytokiny (IL-4, IL-13) napomáhající stimulaci B lymfocytů tak, aby produkovaly IgE protilátky.

Zda má Agaricus schopnost modulovat imunitní odpověď tak, aby se snížil výskyt hypersenzitivních reakcí, se rozhodli vědci ověřit na myším modelu.

Myši byly imunizovány alergenem ‒ ovalbuminem.  Byl jim podáván i extrakt z hub, jehož hlavní složkou byl právě Agaricus. Tento jim byl podáván buď po podání alergenu, či až 19 dní po jeho podání. U myší pak bylo zkoumáno, zda došlo ke snížení aktivity Th2 lymfocytárního subsetu.

U léčených myší se zjistilo, že došlo k poklesu IgE proti ovalbuminu, ovšem nedošlo k poklesu jiných protilátek, ani IgG2, což dává tušit, že jiné funkce Th1 lymfocytů zůstaly nenarušené, či spíše byly posíleny, neboť se zvedla hladina cytokinů, které produkují.

Je tedy patrné, že extrakt z Agaricu dokáže potlačit reaktivitu imunitního systému ve smyslu omezení jeho patologické reakce na „neškodné“ antigeny, alergeny.

 

Zdroj:

Ellertsen LK, Hetland G. An extract of the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill can protect against allergy. Clinical and Molecular Allergy : CMA. 2009;7:6.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář